Internetvergoeding voor alle medewerkers

| Stan Waning

Alle medewerkers met contract krijgen in het najaar een maandelijkse internetvergoeding van rond de 25 euro. De UT betaalt dit met terugwerkende kracht uit, vanaf 1 januari 2021.

Dat vertellen Hans Oeloff, directeur HR, en Erna Leurink, plaatsvervangend voorzitter van OPUT (Overlegorgaan Personeelszaken Universiteit Twente). Volgens hen is er een groot verschil tussen tussen universiteiten en hogescholen als het gaat om vergoedingen. Zo keert de ene hogeschool netto 25 euro per maand uit voor internetkosten, terwijl een andere hogeschool het dubbele vergoedt.

‘Het is daarom goed dat er nu op landelijk niveau gekeken wordt naar die vergoeding. De berekeningen liggen er nu om thuiswerken zo goed mogelijk te faciliteren. Binnen die richtlijnen krijgen alle vaste medewerkers van de UT met terugwerkende kracht een internetvergoeding uitgekeerd’, vertelt Oeloff.

Terugwerkende kracht

De directeur HR benadrukt daarbij dat er enkele voorwaarden aan die belofte zitten. ‘Die vergoeding komt landelijk rond de 25 euro te liggen. Vermoedelijk gaan wij daar iets boven zitten. De vergoeding geldt alleen zolang we verplicht worden thuis te werken, vooralsnog tot 1 september. Duurt het langer, dan bekijken we de vergoeding opnieuw. We betalen met terugwerkende kracht uit tot 1 januari 2021.’ Als het aan Leurink had gelegen, was de vergoeding doorgetrokken naar de start van de eerste lockdown. ‘Maar dan praat je over zo’n lange periode. Dan ga je terug tot april 2020 en dan wordt het lastig om de vergoeding rond te krijgen. Bovendien lopen de kosten dan nog hoger op.’

Leurink benadrukt overigens dat enkel de cijfers over de vergoedingen een andere belangrijke zaak verbloemen. Namelijk de voorzieningen die de werkgever verstrekt om het thuiswerken op een gezonde manier te faciliteren. ‘In het begin was er commentaar over de manier waarop er voor goede omstandigheden werd gezorgd voor het thuiswerken, maar dat is na een trage start vervolgens prima gaan lopen. Via een bestelportal kan iedereen precies kiezen waar diegene behoefte aan heeft om de thuiswerkplek goed in te richten. Of het nou om een bureaustoel ging of een laptopverhoger.’

Geduld

Hoewel medewerkers dus kunnen uitzien naar een compensatie over meerdere maanden, moeten zij nog wel even geduld hebben. Oeloff verklaart waarom de vergoeding voorlopig op zich laat wachten. ‘Allereerst zijn er landelijk berekeningen gemaakt en je zag dat er onderling vele verschillen zijn. Je kon de instellingen niet met elkaar vergelijken. Om de vergoedingen goed in beeld te krijgen, zijn er richtlijnen gemaakt. Wij zijn in overleg met de regionale belastingdienst. Zij bekijken de tarieven nu fiscaal en dat laat nou eenmaal op zich wachten. Het is daarom goed dat we nu al duidelijkheid scheppen.’

Niet alle medewerkers kunnen thuis werken gedurende de pandemie. Om deze mensen tegemoet te komen kunnen zij hun kilometervergoeding ook met terugwerkende kracht laten vergoeden.

Met de beloofde compensatie in het vooruitzicht, zijn de vergoedingen voor nu uit het keuzemodel gehaald, geeft Oeloff aan. Ook omdat niet iedere werknemer gebruik kan maken van het keuzemodel. Zodra de coronamaatregelen niet meer van toepassing zijn komen deze keuzes terug in het keuzemodel.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.