Roboticamaster UT start in september 2022

| Redactie

De UT start in september 2022 een nieuwe roboticamaster, mits formele stappen succesvol worden doorlopen. De faculteiten ET en EEMCS zijn de kartrekkers van de nieuwe opleiding.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De master Robotics zat al een tijdje in de pijplijn. Eerder was het plan dat de nieuwe opleiding dit jaar al van start zou gaan. De UT richt haar pijlen nu op het collegejaar 2022-2023. In het voorjaar van 2022 moet definitief duidelijk zijn of de nieuwe opleiding van start kan. Dat hangt af van het advies dat onderwijskeurmeester NVAO uitbrengt aan de minister.

De faculteiten ET en EEMCS zijn de initiatiefnemers voor de nieuwe master. Die moet drie specialisaties krijgen, te weten: Mechatronics and physical AI, Algorithms and software AI en Human robot interaction and social AI. Opleidingsdirecteur is Jan Broenink, van de vakgroep Robotics and Mechatronics.