Faculteiten EWI en CTW willen robotica-master

| Rik Visschedijk

De faculteit EWI wil komend collegejaar samen met CTW een masterprogramma robotica aanbieden. ‘Maar de discussie loopt nog’, zegt opleidingscoördinator Maarten Korsten van de master Systems & Control.

Faculty of EEMCS wants robotics master

The EEMCS faculty wants to offer a master's program in robotics next academic year. 'But the discussion is still ongoing', says program coordinator Maarten Korsten of the master Systems & Control.

Het idee voor de nieuwe master staat in het jaarplan van de faculteit. Korsten: ‘Robotica is op de UT een belangrijk thema, maar ook verspreid over de faculteiten EWI en CTW. We voeren nu het gesprek of we een gezamenlijke master willen en hoe we dat vormgeven. Het is eens kans om robotica beter voor het voetlicht van studenten te brengen. Je kunt denken aan een compleet nieuwe master, maar daar zit natuurlijk veel administratief werk in. We zouden ook een track kunnen toevoegen aan de bestaande master Systems and Control.’

Het voorgenomen masterprogramma moet robotica beter zichtbaar voor studenten. ‘We doen het erg goed op dit onderwerp, maar we denken dat studenten niet weten wat je op de campus allemaal kunt doen met robotica’, aldus Korsten. In het jaarplan is alvast een investering van vijftig mille opgenomen voor de master.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Stefan Stramigioli, hoogleraar Advanced Robotics, benoemd is als lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.