Protest van UT-studenten gaat verder onder 'UNMUTE'

| Stan Waning

De Protest Action Group (PAG), onlangs opgericht door UT-studenten, heeft de laatste tijd niet stilgezeten. De leden gaan verder onder de naam UNMUTE en de ambitie is om op korte termijn een lokale studentenvakbond op te richten.

Photo by: Frans Nikkels
Jelle van den Wijngaard (links) en Niels de Groot (rechts).

Ongebreidelde groei, ‘schijnmedezeggenschap’ en torenhoge studiedruk. Die thema’s waren voor Niels de Groot en Jelle van den Wijngaard reden genoeg voor protest onder de werktitel Protest Action Group. Een kleine honderd studerende actievoerders – allemaal studenten van de UT - sloten zich bij hen aan. In een eerder interview op deze site gaf het duo puntsgewijs aan waar hun ontevredenheid vandaan kwam. De inmiddels vertrokken collegevoorzitter Victor van der Chijs reageerde destijds verbaasd.

Gesprek

Zowel de repliek van Van der Chijs als de vele reacties die het artikel losmaakte, overtuigde het tweetal de start een vervolg te geven. ‘Je ziet vaker protest. Dan schreeuwt iemand wat, maar daarna hoor je niks meer. Dat willen wij hoe dan ook voorkomen’, vertelt De Groot. Van den Wijngaard vult aan: ‘Veel studenten reageerden ook sceptisch hoor. Of het nou echt nodig was om zo tegen het beleid van het CvB aan te trappen. Of we niet gewoon in gesprek konden gaan. Dat praten is alleen al jaren geprobeerd, dus dat was juist het hele punt van het protest.’

Werktitel

De Groot vertelt dat Protest Action Groep meer een werktitel was dan een daadwerkelijke naam. Die naam is er inmiddels wel. De groep gaat verder onder UNMUTE. ‘PAG is nooit echt catchy geweest. UNMUTE is actueel en in tijden vol met online meetings herkenbaar. Het staat symbool voor studenten die op mute staan, terwijl wij juist willen dat studenten zich uitspreken. Als je als student wil meebeslissen en je wordt minimaal gehoord: zet je microfoon aan.’

Problemen

Waar Van der Chijs verbaasd reageerde op de kritiek van het tweetal, zo verrast waren De Groot en Van den Wijngaard bij het lezen van zijn reactie. ‘Het grootste knelpunt voor ons is dat het CvB de problemen niet erkent. Als zij het bestaan van een probleem – de enorme groei van het aantal studenten bijvoorbeeld – delen, maar dan met een goede motivatie komen, dan is dat prima, maar het ontkennen van de problemen vinden wij problematisch’, aldus De Groot.

Vakbond

Om het protest duidelijker, georganiseerder en structureler te maken, hoopt UNMUTE op korte termijn ook een lokale studentenvakbond op te zetten. Waar het kopje koffie met het CvB er nog niet van kwam, sprak het tweetal recent al wel informeel met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ‘Daar is de vraag besproken hoe wij constructief en structureel iets kunnen betekenen’, vertelt Van den Wijngaard. ‘En dat staat eigenlijk los van UNMUTE. Een lokale studentenvakbond beslaat meer dan enkel de UT, maar richt zich ook op Saxion, Artez en de gemeente bijvoorbeeld.’

Van den Wijngaard baalt als hij de vele lokale studentenvakbonden die Nederland kent ziet samenkomen, maar dat Enschede daarin ontbreekt. ‘En dat werkt beide kanten op. De vakbonden missen wat er in dit deel van het land leeft, maar tegelijkertijd missen wij landelijke thema’s. Dat is zonde. Bovendien kunnen vakbonden kennis delen over de problemen die wij recent hebben aangekaart.’

Het tweetal durft nog geen harde toezeggingen te doen of de vakbond er komt en wanneer. ‘Maar dit is niet iets dat wij op de lange termijn willen schuiven.’ En of dat kopje koffie met het CvB er nog komt? ‘Wat ons betreft wel. We hebben de tijd gehad om onze kernpunten helder te krijgen. Dat publiceren we ook snel op een website. Dat er op het moment roulaties zijn in het CvB zien wij niet als negatief. Wellicht sneeuwt onze roep even onder, maar het kan juist goed zijn dat iemand met een frisse blik naar onze kernpunten kijkt’, meent De Groot.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.