Studenten beleven onderwijs in coronatijd verschillend

| Rense Kuipers

Universiteitsraadspartij UReka hield gisteravond een online inspraaksessie over het volgen van onderwijs aan de UT in coronatijd. Een belangrijke conclusie bleek dat studenten onderling het onderwijs soms heel anders ervaren. Max de Vries, die namens de partij in de Uraad zit, licht de uitkomsten toe.

Screenshot van de online bijeenkomst.

Was deze discussie anders van aard dan jullie gebruikelijke bijeenkomsten?

De Vries: ‘Ja, deze was wel iets bijzonderder. Vooral omdat we om ons heen al verschillende geluiden hoorden. Zo zijn er studenten die zich onveilig voelen bij tentamens, terwijl anderen heel graag naar de universiteit willen voor fysieke colleges. Het is heel dubbel, daarom wilden we zo’n specifieke inspraaksessie houden over onderwijs in coronatijd, om uit te zoeken hoe het precies zit. Niet zozeer om een kant te kiezen, maar om onze adviezen op te baseren. Op de sessie kwamen zo’n twintig studenten af, van eerstejaars tot masterstudenten.’

Welke geluiden kregen jullie zoal te horen?

‘Voornamelijk dat er verschillen zijn in de vertaling van het generieke advies van het college van bestuur naar het niveau van faculteiten en opleidingen. Het ligt heel erg uit elkaar binnen de UT, hoorden we. Dat reikt zelfs tot de specifieke tentamenruimtes, waarbij studenten van de ene ruimte zeggen dat de tafels ver genoeg uit elkaar staan en dat het goed geregeld is, terwijl over andere ruimtes wordt gezegd dat de tafels amper anderhalve meter uit elkaar staan.

Verder werd ons ook heel erg duidelijk dat het om de veiligheid van mensen gaat en dat de situaties van studenten niet door dezelfde mal te drukken zijn. Niet iedereen springt vanuit zijn of haar campuswoning op de fiets, om vijf minuten later in de college- of tentamenzaal te zijn. Er zijn ook studenten die van ver moeten komen met het openbaar vervoer, om later op de dag weer thuis te komen bij hun mogelijk kwetsbare ouders. Studenten waren wel positief over de inrichting van het hybride onderwijs. Als docenten hun onderwijs fysiek aanbieden en tegelijkertijd colleges opnemen, biedt dat flink meer flexibiliteit.

De discussie ging niet alleen over tentaminering en online onderwijs, maar ook over het bindend studieadvies en proctoring. Over het bsa was er niet veel te melden, dat besluit is al geweest. Maar vooral over proctoring uitten studenten hun zorgen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en techniek, naar aanleiding van recente incidenten op andere instellingen. En waartoe de software in staat is… Ziet de software bijvoorbeeld het hardop lezen van een vraag als frauderen? Gelukkig hebben we op de UT geen signalen opgevangen over zulke harde proctoring.’

Wat gaan jullie met deze uitkomsten doen?

‘We hebben nu vooral een beter beeld gekregen van wat speelt en nemen dat mee in onze adviezen richting het college van bestuur. Voor de Uraad-vergadering van morgen is het te laat om de uitkomsten in een schriftelijk advies te verwerken, maar we gebruiken deze wel om onderwerpen als online tentaminering mondeling toe te lichten. Hoe dan ook doen we wat met de input van studenten, we hopen dat ze zich daarin gesterkt voelen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.