Weg vrij voor proctoring bij tentamens

| Rense Kuipers

De universiteitsraad ging vanmorgen akkoord met een aanvulling op de richtlijn OER, die de deur opent voor proctoring en surveillance bij online tentamens. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij opleidingen, examencommissies en de docenten zelf.

De huidige lockdown maakte de discussie over online toetsen vanmorgen des te urgenter, zo leidde Uraad-voorzitter Herbert Wormeester het onderwerp in. Hoewel fysieke tentamens binnen de huidige coronaregels wél zijn toegestaan, wil de UT met deze aanvulling op de richtlijn Onderwijs- en Examenreglementen (OER) voorbereid zijn op meer online toetsing.

Mogelijkheid openen

Rector Tom Veldkamp: ‘De aanleiding voor deze aanvulling op de richtlijn OER is de coronacrisis. We zien ook nu hoe snel dingen veranderen. Het is niet dat we zeggen dat we volledig online gaan toetsen, we willen enkel de mogelijkheid daarvoor openen.’

Proctoring en online surveillance (bijvoorbeeld via Canvas of Teams) zijn daarom mogelijk, bijvoorbeeld als studenten niet naar de campus kunnen of mogen als gevolg van de coronamaatregelen en wanneer er geen alternatieve toetsmethode mogelijk is. Dat kan gelden voor zowel voor het gehele tentamen als een enkeling of groepje studenten dat niet aanwezig kan zijn.

Omdat het om een richtlijn gaat, is het uiteindelijk aan de opleidingen zelf – specifieker de examencommissies – om te bepalen wanneer de middelen kunnen worden aangegrepen. Vervolgens, zo benadrukte Dick Meijer (Partij van de UT), is het altijd nog aan de docent om binnen de mogelijkheden te kiezen voor het best beschikbare toetsmiddel.

Maatwerk

Overigens had de raad nog genoeg vragen aan de rector. Onder andere hoe lang de data van studenten bewaard blijft in geval van mogelijk onderzoek naar tentamenfraude. Daar waren zowel de raadsleden als de rector het over eens: de examencommissie bepaalt, maar in ieder geval zo lang als het nodig is om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. ‘En wat als de software faalt?’, vroeg Dirk Koelewijn van studentenpartij DAS. ‘Dan is het aan de docent en de examencommissie om een oplossing te vinden’, antwoordde de rector.

Wat daarmee bovenal duidelijk werd uit de discussie, is dat het een maatwerkexercitie wordt. Het ligt er maar net aan tot welke faculteit en opleiding je behoort. En of een docent zegt: dit tentamen kan ik ook prima online afnemen, daarvoor hoeven studenten niet naar de campus te komen.

Zorgen over scheefgroei

De Uraad uitte haar zorgen over mogelijke scheefgroei. Zo besloot het faculteitsbestuur van EWI bijvoorbeeld om alle tentamens fysiek af te nemen, tenzij het niet anders kan. Alina Ritter (UReka), vroeg zich af wat er gebeurt als studenten zich daarbij onveilig voelen. Rector Tom Veldkamp: ‘We proberen zoveel mogelijk de groepsgroottes te beperken, maar we kunnen niet altijd garanderen dat er niet meer dan honderd mensen aanwezig zijn. Er zijn ook docenten die zich onveilig voelen. Ik wil de tijd nemen om na te denken over oplossingen.’ Daar voegde collegevoorzitter Victor van der Chijs aan toe. ‘Wij kunnen deze richtlijn opstellen, maar de faculteiten en de opleidingen hebben zelf de ruimte om te manoeuvreren en maatwerk te bieden waar nodig. Wij kunnen als college van bestuur niet gaan micromanagen.’

De proctoringsoftware is zo goed als klaar om te gebruiken, liet Veldkamp weten. ‘Ik wil dat iedere studie een online alternatief paraat heeft, voor het geval dat. Daar hebben de examencommissies uiteenlopende inzichten over. Voordat we verdere stappen zetten, wil ik eerst om tafel met de voorzitters, om consensus te vinden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.