500 UT-studenten krijgen tekentablet cadeau

| Jelle Posthuma

Alle bachelorstudenten technische natuurkunde en Advanced Technology kregen aan het begin van het nieuwe studiejaar een tekentablet cadeau van de UT. Het gaat in totaal om 500 apparaten. ‘Voor het online opschrijven en uitwisselen van wiskundige formules werkt zo’n tablet fantastisch.’

Het initiatief komt van Herbert Wormeester, opleidingsdirecteur Advanced Technology. Hij kwam op het idee tijdens de coronacrisis. ‘Ik vroeg aan docenten waar ze tegenaan liepen bij het online onderwijs en vooral wat ze misten. Van een van de wiskundedocenten hoorde ik dat het opschrijven van formules problemen opleverde. Het tekenen met de muis is vrijwel onmogelijk. De enige manier was het ophouden van een briefje met formules voor de webcam. Dat gold voor zowel studenten als docenten.’

Een tekentablet, die je koppelt aan een computer en waarmee je live tekeningen kunt uitwisselen, zou volgens de opleidingsdirecteur uitkomst bieden. Hij liet een zevental studenten drie verschillende tablets testen. Uiteindelijk kwam de tekentablet van XP-Pen als winnaar uit de bus. ‘Het werkt eigenlijk net als bij een fysiek werkcollege of practicum. Daar kunnen docenten en studenten onderling formules uitwisselen, aanvullen en corrigeren. Ook heeft een docent de mogelijkheid om met een snelle schets iets uit te leggen. Dankzij de tekentablet is dezelfde interactie tussen docenten en studenten nu ook online mogelijk. Daarnaast is zo’n tablet handig voor digitaal toetsen, zowel bij het nakijken als bij het invullen van de toets.’

500 tablets 

In eerste instantie ging het alleen om eerstejaarsstudenten van de opleiding Advanced Technology, vertelt Wormeester. ‘Maar al snel bleek er ook interesse bij technische natuurkunde. Toen rees de vraag: waarom alleen voor eerstejaars? Ouderejaars hebben er toch ook recht op? We besloten daarom om alle bachelorstudenten een tekentablet te geven. ’In totaal zijn er 500 tablets aangeschaft ter waarde van vijftig euro per stuk, gefinancierd vanuit de faculteit. Als je zoiets doet, dan kun je het maar beter en masse introduceren. Er is ook wel nagedacht over een borgsysteem – dat doen ze bijvoorbeeld bij Electrical Engineering, waar ze gebruik maken van duurdere tablets, maar voor ons levert dat te veel administratie op.’

De eerste resultaten zijn veelbelovend, stelt Wormeester. ‘Ik zie dat studenten, studentassistenten en docenten er flink mee aan de slag gaan. Voor hen is het een extra toolbox. Vergelijk het met de introductie van de muis. Vroeger gaven we alle instructies via het toetsenbord. Opeens was er de muis. Dat zorgde voor een totaal andere interactie. Het zou mooi zijn als de tekentablet voor eenzelfde soort verandering gaat zorgen.’  

Oscilloscoop

Naast de invoering van de tekentablet zijn er volgens Wormeester verschillende andere initiatieven doorgevoerd tijdens de coronacrisis. Zo zijn er tweehonderd oscilloscopen aangeschaft, die studenten bij een mogelijke nieuwe lockdown mee naar huis mogen nemen, zodat ze hun practicums thuis kunnen voortzetten.