‘Geld en duidelijkheid nodig voor drie verloren maanden’

| Rense Kuipers

De Jonge Akademie van de UT was een van de ondertekenaars van de brandbrief die eerder deze week naar minister Van Engelshoven ging. Volgens bestuurslid Jeroen Rouwkema moet de minister zo’n 15 miljoen euro uittrekken voor de ‘drie verloren maanden’ van jonge UT-wetenschappers.

Photo by: FOKKE EENHOORN

Het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL en De Jonge Akademie schreven de brandbrief, waarin ze de minister vroegen om een ‘continuïteitspakket’ van 350 miljoen euro voor jonge wetenschappers. De strekking van de brief was namelijk: de gevolgen van de crisis – van gesloten labs en mislukte experimenten tot onbereikbare proefpersonen – zorgden ervoor dat vooral jonge onderzoekers op tijdelijke contracten in de knel zijn gekomen.

Verloren maanden

Dat sentiment beaamt Jeroen Rouwkema, bestuurslid van de Jonge Akademie van de UT (YA@UT), die de brief ondertekende. ‘De onduidelijkheid is iets dat zeker leeft bij jonge onderzoekers op de UT, van aio’s en postdocs tot tenure trackers’, zegt Rouwkema, zelf universitair hoofddocent bij de Biomechanical Engineering-groep. ‘Bij onze groep zijn veel aio’s erg afhankelijk van de labs. Omdat die maandenlang gesloten waren, geldt voor praktisch iedereen die experimenteel of persoonsgericht onderzoek doet dat er vanaf half maart sprake was van drie verloren maanden.’

Voor promovendi en postdocs zijn de wonden nog dieper vanwege hun tijdelijke contracten, stelt Rouwkema. ‘Promovendi krijgen doorgaans een contract voor vier jaar, postdocs voor één of twee jaar. De crisis neemt zo’n hap uit hun traject, die vertraging moet gecompenseerd worden’, aldus de onderzoeker. Ook pleit hij voor een regeling voor tenure trackers, die aanhikken tegen strikte beoordelingsmomenten en daarvan afhankelijk zijn voor hun carrièreverloop.

Financieel probleem

De briefschrijvers vragen om een compensatiepakket van 350 miljoen euro. Rouwkema denkt dat de UT zo’n 15 miljoen euro nodig heeft van het ministerie van OCW, alleen al om de verloren tijd van aio’s goed te maken. ‘De minister heeft wel aangegeven dat universiteiten de ruimte hebben om contracten te verlengen, maar de UT heeft niet de middelen om de pak ‘m beet duizend onderzoekers die het aangaat te compenseren. Uiteindelijk is het een financieel probleem, daarom richten we onze pijlen op het ministerie.’

‘Missen duidelijkheid vanuit UT’

Laat onverlet dat de UT ook haar rol moet pakken, stelt Rouwkema. ‘We missen vooral een stuk duidelijkheid. Die is er wel op het gebied van onderwijs en veiligheidsmaatregelen op de campus. Maar in iedere meeting die ik met aio’s heb, wordt er gevraagd of ze zicht hebben op een verlenging van hun contract. Duidelijkheid is dus wenselijk, al is het maar dat het college van bestuur laat weten dat ze ermee bezig zijn.’

Lange adem

Respons kwam er in ieder geval in overvloed op de brandbrief, weet de onderzoeker. ‘We kregen gisteren een mail van de landelijke Jonge Akademie met de boodschap dat het wordt opgepakt. Het ministerie van OCW heeft al verzocht om meer informatie wat betreft de onderbouwing van de 350 miljoen. Ook is er aangegeven dat er Kamervragen over dit onderwerp gesteld zullen worden na het zomerreces. Het zal vast een proces van de lange adem worden, maar we hebben de eerste stap gezet.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.