UT 8,6 miljoen euro in de plus?

| Rense Kuipers

De UT boekte vorig jaar een nettowinst van 8,6 miljoen euro, blijkt uit het jaarverslag 2019. Het positieve resultaat is grotendeels het gevolg van niet besteed geld dat de UT uit de sectorplannen kreeg. Een vertekend beeld van bijna 10 miljoen euro, aldus Finance-directeur Dennis van Zijl.

Hoewel de UT eigenlijk vorig jaar een verlies van 0,7 miljoen begrootte, kwam daar onder de streep een winst van 8,6 miljoen euro uit. Dat verschil komt grotendeels door een hogere rijksbijdrage à 9,9 miljoen euro; financiële middelen uit de sectorplannen die de UT niet tijdig kon aanwenden.

‘Vertekend beeld’

‘Een heel fors bedrag dat zorgt voor een vertekend financieel beeld’, zegt Dennis van Zijl, directeur van de dienst Finance. Hij heeft er een verklaring voor. ‘We zouden het grootste deel van de sectorplannen pas in december ontvangen. Veel te laat om het nog zinvol te kunnen besteden in 2019. We voerden daarover een lange discussie met de accountants en het ministerie van OCW. Eigenlijk wilden wij de niet bestede bedragen in de balans verwerken. Maar volgens de accountants moest dit, op basis van de huidige regelgeving, onder de resultatenrekening vallen. In 2019 dus wel een grote bate en geen lasten en dat is een vertekend beeld.’

Van Zijl voorziet dat de gehele universitaire sector tegen zo’n vertekend beeld aanloopt. ‘Alle universiteiten samen, groot en klein, algemeen en technisch, zullen met verschillen van tientallen miljoenen te maken krijgen en in de kranten teruglezen dat ze dik in de plus zitten. Dat leidt weer tot vraagtekens in de politiek, absoluut ten onrechte.’

Verlies op Hogekamp-verbouwing

De sectorplannen drukten een bepalende stempel op het financiële resultaat van de UT vorig jaar. Daarnaast speelden andere plussen – en minnen – een rol. Zo steeg de omzet uit tweede en derde geldstromen met ruim 8 miljoen euro naar 83,9 miljoen euro. En de UT rondde succesvol een geschil met de belastingdienst af over teruggave van BTW, een plusje van 1,9 miljoen euro.

Grootste verliespost in de resultatenrekening is de waardevermindering van de Hogekamp à 5,1 miljoen euro. Eerder dit jaar werd al bekend dat de UT verlies maakte op de verbouwing, al kon vicevoorzitter Mirjam Bult het ermee gemoeide bedrag toen niet melden. Het gebouw blijkt dus 5,1 miljoen euro minder waard te zijn dan in eerste instantie verwacht. ‘We hebben er goed naar gekeken en denken dat dit de juiste waarde is’, zegt Van Zijl.

Financieel gezond

Al met al laat het jaarverslag 2019 een gezond financieel beeld zien, concludeert de directeur. De UT verwacht over 2020 een verlies van 4 miljoen euro. Dat heeft vooral te maken met verwachte extra personeelskosten: 20 miljoen euro meer dan vorig jaar. De sectorplangelden zijn daar nauw mee verbonden, zegt Van Zijl. ‘Dat is geld waarvoor bestedingsplannen zijn opgesteld. We zetten dit jaar vol in op personele uitbreiding, maar dan moet je de mensen wel weten te vinden. Vacatures waren al moeilijk in te vullen en de crisis zal het niet makkelijker maken.’

Onzekerheid alom dus, volgens Van Zijl, en niet alleen in de zoektocht naar personeel. ‘Hoe veel studenten kunnen we in september verwachten? Hoe ontwikkelt de onderzoeksfinanciering zich? En wat voor maatregelen treffen we om anderhalvemeter-proof te zijn? Gelukkig kunnen we onze goede financiële positie benutten. We hebben ruimte om te investeren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.