UT op helft beoogd aantal Hypatia-leerstoelen

| Rense Kuipers

Vijf Hypatia-leerstoelen zijn twee jaar na de start van het programma gevuld, zo blijkt uit een evaluatie. Daarmee haalt de UT niet het streven van tien nieuwe vrouwelijke hoogleraren per 2020. Rector Thom Palstra zet in op uitbreiding van het programma.

Photo by: Arjan Reef

In 2018 introduceerde de UT het Hypatia-programma. Het doel: uiterlijk 2020 zorgen dat tien vrouwelijke hoogleraren naar Enschede zijn gekomen voor een hoogleraarspositie en daarmee ook het streefcijfer van twintig procent vrouwelijke hoogleraren halen. Met op dit moment 20,9 procent vrouwelijke hoogleraren haalt de UT dit streefcijfer, mits er geen mannen worden aangenomen of vrouwen vertrekken. Het beoogde aantal van tien Hypatia-hoogleraren lukt niet meer dit jaar. De UT nam tot nu toe vijf kandidaten aan op deze leerstoelen (twee bij ET, twee bij BMS, één bij TNW) en voor twee leerstoelen (ITC en EWI) is de procedure gestart.

Met dat aantal is rector Thom Palstra niet ontevreden. ‘Daarnaast droeg de discussie rond de instelling van de leerstoelen bij aan het bewustzijn dat het hard nodig is om een klimaat te creëren waarin we gelijke kansen bieden en gericht bijdragen aan diversiteit binnen onze universiteit.’

Doorgaan en uitbreiden

De UT gaat de komende jaren verder met het programma. ‘Omdat we de toegevoegde waarde van het programma onderschrijven’, zegt Palstra. ‘Daar hoort een uitbreiding van het programma bij voor UD- en UHD-posities, daarvoor kwam brede steun vanuit de decanen.’ Hoe die uitbreiding er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Het college van bestuur gaf opdracht tot het inrichten van een stuurgroep die de Hypatia-campagne voor UD’s en UHD’s moet voorbereiden.

Doorstroming

Ondanks de voortzetting en uitbreiding van het programma, zijn er wel aandachtspunten. Het HR-proces kan beter in de uitvoering. Omdat het om nieuwe posities ging, vergde dat meer tijd. En de UT wil stappen maken in het data-gedreven zoeken naar kandidaten en het trainen van personeel in inclusieve werving en selectie.

Meer precair is de doorstroming van jonge vrouwelijke UT-wetenschappers. Het percentage vrouwelijke universitair hoofddocenten verschilt namelijk flink per faculteit: bij BMS is bijvoorbeeld 32 procent van de UHD’s vrouw. Alle andere faculteiten zitten onder de 20 procent vrouwelijke UHD’s. Bij de faculteit TNW is bijvoorbeeld slechts 7 procent van de UHD’s vrouw.

Die cijfers zijn reden voor Palstra om extra scherp te zijn op de interne doorstroom. ‘We moeten zorgen dat de lijn binnen de organisatie wordt versterkt, zodat er een betere structurele doorstroming is van getalenteerde vrouwelijke wetenschappers. Dat betekent structurele aandacht bij alle vacante posities waarvoor we kandidaten zoeken. Ook in loopbaantrajecten mede vanuit het programma Erkennen en Waarderen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.