Op naar een CO2-neutrale en afvalvrije campus

| Rense Kuipers

Een CO2-neutrale en afvalvrije campus, volledige CO2-compensatie voor alle dienstreizen en standaard vegetarische werklunches. Deze plannen zijn een greep uit het nieuwe beleid voor duurzame bedrijfsvoering op de UT, waarmee het college van bestuur onlangs akkoord ging.

Het is de bedoeling dat de UT op tien gebieden haar bedrijfsvoering verduurzaamt. Dat varieert van energie- en waterverbruik tot gebouwen, renovatie, evenementen en inkoop.

De duurzaamheidsdoelen in een notendop

  • In 2030 een CO2-neutrale campus, in 2050 een CO2-negatieve.
  • Verminder het waterverbruik met 5% in 2022 ten opzichte van 2020, nul watervoetafdruk in 2030.
  • Een (single use) plasticvrije campus in 2022, een afvalvrije campus in 2030 en een circulaire campus in 2050.
  • Halvering van de CO2-voetafdruk van het eten en drinken op de campus tegen 2030 ten opzichte van 2020. De standaardoptie voor werklunches is vegetarisch in 2020. Elke kantine heeft tegen 2022 een vleesloze dag per week.
  • Trein heeft de voorkeur voor werkreizen van minder dan 800 kilometer in 2022. 100% compensatie van de CO2-uitstoot van zakenreizen tegen 2025.
  • Biodiversiteitscriteria toepassen in alle besluitvorming over groenonderhoud tegen 2022.
  • Alle nieuwe contracten bevatten een lijst met UT-duurzaamheidscriteria tegen 2022. Die criteria gaan ook zwaarder wegen.
  • Bestaande gebouwen: energielabel C in 2022. Alle UT-gebouwen zijn energieneutraal in 2050.
  • Eerste kleine plasticvrije evenement in 2021, eerste grote plasticvrije evenement in 2022. Afvalvrije evenementen tegen 2030.
  • De UT sluit zich per 2022 aan bij een duurzame bank.

In meer of minder mate gaat iedereen wat merken van een duurzamere bedrijfsvoering. ‘Het is ook de bedoeling dat iedere UT-medewerker op zijn of haar werkgebied een manier gaat vinden om te verduurzamen’, zegt beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid Brechje Maréchal, die het beleidsstuk schreef. ‘Zo’n beleid is een soort routekaart waarbinnen mensen hun weg kunnen vinden.’

Draagvlak

Draagvlak is daarbij volgens haar het sleutelwoord. ‘Het laatste wat je wil is dat mensen hun hakken in het zand gaan zetten, dus het is zaak dat zo’n transitie voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Eigenlijk wil je zo min mogelijk maatregelen opleggen, maar juist kijken naar wat past bij mensen. Maar het klopt dat de plannen fors en veelomvattend zijn. Daar hebben we iedereen voor nodig, van aanjagers als de Green Hub die we aan het opzetten zijn, tot sceptische medewerkers.’

Sommige stappen zijn vrij gemakkelijk te nemen, stelt Maréchal. ‘Omdat die nu ook al onderdeel zijn van eigen verantwoordelijkheid. Neem bijvoorbeeld vegetarisch eten als standaard voor werklunches. Die optie is er al, en kun je simpelweg aanvinken. Maar dus nog als standaard.’ Tegelijkertijd weet ze dat zo’n ogenschijnlijk eenvoudige stap niet zomaar gezet is. ‘Je moet bijvoorbeeld ook duidelijke afspraken maken met de cateraar. En mensen zitten niet altijd te wachten op slappe broodjes kaas, plat gezegd. Je moet goede afspraken maken en duidelijk communiceren.’

Stip aan horizon

Hetzelfde geldt voor ander ‘laaghangend fruit’, zoals het stoppen met flyers of zadelhoesjes drukken ter promotie, of virgin plastic dat voor eenmalig gebruik bedoeld is verbannen van evenementen op de campus. ‘Het is in zulke gevallen zoeken naar een werkbare modus voor iedereen’, zegt Maréchal.

Andere doelen zijn juist erg ver weg en worden in het beleidsstuk aangemerkt als ‘moeilijk’. Maréchal: ‘We hebben zelf Shaping2030, de overheid heeft het over een circulaire economie in 2050. Sommige zaken, zoals volledige recycling van water op de campus, klinken ver weg en zijn vandaag de dag nog niet mogelijk. Maar het i belangrijk om zulke stippen aan de horizon te houden. Stapsgewijs en bewust kunnen we daarnaartoe werken.'

Plannen voor 2020

Voor de uitvoering van de eerste concrete plannen, beschreven in het implementatieplan 2020, is dit jaar zo’n 400 duizend euro nodig. ‘De focus ligt op twee thema’s: afval en mobiliteit’, zegt Maréchal. ‘Daarnaast lopen een aantal initiatieven, die de UT wil blijven faciliteren. Zoals initiatieven op het gebied van catering, het verduurzamen van evenementen, het ontwikkelen van een platform voor energiedata - zoals de bestaande - en het verduurzamen binnen inkoop.’

De coronacrisis heeft haar impact op deze plannen, denkt Maréchal. ‘Waarschijnlijk kan niet alles voor 2020 uitgevoerd worden, maar we proberen mensen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.’

Het college van bestuur ging onlangs akkoord met het beleidsplan. De universiteitsraad buigt zich er in mei over.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.