UT zet in op drie onderzoeksdomeinen

| Rik Visschedijk

De UT kiest in haar nieuwe onderzoeksstrategie voor drie overkoepelende domeinen: gezondheid en zorg, verbonden gemeenschappen en duurzame omgeving. Met deze strategie, een uitwerking van de missie en visie Shaping2030, wil de UT haar onderzoek aan maatschappelijke uitdagingen en thema’s verbinden, zegt rector Thom Palstra.

Maatschappelijke domeinen

De UT kiest in haar onderzoeksstrategie voor de komende tien jaar voor drie ‘maatschappelijke domeinen’:

  • Healthy living & better healthcare - gezond leven en de toegankelijkheid van gezondheidszorg
  • Connected communities - de participatie van mensen in de maatschappij en mens-machine interacties
  • Sustainable environment - de impact van klimaatverandering en een duurzame leefomgeving

Als de coronacrisis één ding laat zien, dan is het hoe relevant UT-onderzoek is, zegt Palstra. ‘Corona is een wereldwijde crisis, en niet iets waar we om vroegen. Maar het virus laat zien hoe relevant ons onderzoek is. Historisch is onze universiteit nauw verweven met de samenleving om ons heen, met haar economische en maatschappelijke vraagstukken. Dat gaan we verder uitbouwen, door challenge based te werken: we pakken maatschappelijke vraagstukken op.’

De UT kiest drie onderzoeksdomeinen, is er daarmee onderzoek dat buiten de boot valt?

Palstra: ‘In die termen moet je het niet zien. We maken scherpe keuzes, dat zeker. Maar deze strategie is een brede uitnodiging aan onze excellente onderzoekers om aansluiting te zoeken bij de domeinen. Die zijn natuurlijk niet nieuw, de UT doet al jarenlang onderzoek op deze terreinen en de strategie gaven we het afgelopen jaar vorm in samenspraak met de faculteiten. Als een onderzoeksgroep aansluiting zoekt bij de domeinen, dan kan ze rekenen op ondersteuning. Maar deze strategie biedt een breed kader en doet geen uitspraken over groepsniveau. De expertise ligt bij de onderzoeksgroepen, zij weten welke vraagstukken spelen in de maatschappij.’

Een half jaar geleden besloot u bijna een miljoen euro te investeren in het binnenhalen van onderzoeksopdrachten, omdat de UT achterblijft bij het binnenhalen van opdrachten. Die investering kan oplopen tot ruim vier miljoen euro. Gaat deze strategie daaraan bijdragen?

‘Absoluut. We verrichten op de UT uitstekend onderzoek en staan er goed voor. Maar we hebben inderdaad een slag te maken in het binnenhalen van opdrachten. Met ons onderzoekprofiel waarbij we gamma en bèta combineren, sluiten we perfect aan bij onderzoeksopdrachten van subsidiegevers als NWO en EU, maar ook private partijen. Met deze strategie zetten we onze expertise in de etalage, zodat we succesvol kunnen zijn in het binnenhalen van opdrachten en het vormen van consortia.’

‘Onze multidisciplinaire aanpak past naadloos bij de vraag van de subsidiegevers, maar ook de industrie. De huidige maatschappelijke uitdagingen hebben niet alleen een technisch karakter, maar ze stellen vragen aan het menselijk handelen. Dat maakt ons onderscheidend. We zijn technisch excellent, maar altijd in relatie tot de mens.’

Hoe krijgt de strategie handen en voeten?

‘De faculteiten en eenheden moeten zich achter de strategie scharen. Ik verwacht daar geen problemen, omdat zij in het hele proces zijn meegenomen. In de uitvoering van de strategie krijgen onze instituten een belangrijke rol. MESA+, TechMed en het Digital Society Institute zijn het bindmiddel. We investeren de komende tijd in de infrastructuur, zodat we onze onderzoekers en partners state-of-art onderzoeksfaciliteiten bieden.’

‘De onderzoeksstrategie sluit nauw aan bij Shaping2030. We hanteren dezelfde drietrap: we richten ons op maatschappelijke vraagstukken, we maken verbindingen met de wereld om ons heen en we gaan het gesprek aan, zowel met de industrie als met burgers. Een belangrijk element is ‘open science’. De UT heeft dat in haar haarvaten. Met onze innovaties en start-ups zijn we nauw verweven met maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn een open universiteit, die vraagstukken helpt formuleren en aan oplossingen werkt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.