Organisaties waarschuwen voor studievertraging door corona

| HOP, Evelien Flink

Studenten mogen niet de dupe worden van de coronacrisis, vinden studentenorganisaties LSVb en ISO. Ze waarschuwen voor studievertraging, nu alle lessen in het hoger onderwijs worden geschrapt.

Photo by: Rikkert Harink

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn gisteren opnieuw uitgebreid. Eerst werden alle grote hoorcolleges afgeschaft, daarna werd besloten tot het einde van de maand al het fysieke onderwijs aan universiteiten en hogescholen te staken.

Uitloop

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met het besluit. ‘We kregen al vragen vanuit onze achterban’, zegt voorzitter Alex Tess Rutten. ‘Mensen begrepen niet waarom je met z’n honderden in een tentamenzaal mocht zitten, terwijl grote hoorcolleges niet door mochten gaan.’

De LSVb roept de universiteiten en hogescholen op om de aanwezigheidsplicht te schrappen en extra herkansingsmogelijkheden te bieden. ‘De grootste zorg voor nu is studievertraging. Daarover zijn we ook met het ministerie in gesprek. Een jaar uitloop is voor veel studenten niet te betalen. Zij mogen niet de dupe worden van het coronavirus.’

In de knel

Deze zorg wordt gedeeld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Met een paar weken thuiswerken kun je nog wel creatief omgaan’, zegt voorzitter Kees Gillesse. ‘Maar als deze situatie langer gaat duren kom je op een gegeven moment toch in de knel met tentamens, een bindend studieadvies of een afstudeerproject.’

Het is nog niet duidelijk wie er straks opdraait voor de kosten als studenten massaal studievertraging oplopen. De hogeronderwijsinstellingen hebben een profileringsfonds om hier eventueel bij te ondersteunen. Maar als duizenden studenten daar een beroep op doen, loopt het flink in de papieren.

Adequaat

‘We moeten gewoon goede afspraken maken met universiteiten en hogescholen over uitloop’, zegt Gillesse. ‘Wat voorop staat is dat er gedaan wordt wat nodig is om het virus te beperken’. LSVb-voorzitter Rutten valt hem bij. ‘Als de experts bij het RIVM dit adviseren, dan is het niet aan ons om daaraan te twijfelen.’

Volgens haar zijn niet alle instellingen ‘even adequaat’ met het afzeggen van onderwijs en tentamens. De Hogeschool van Amsterdam bijvoorbeeld laat vandaag werkgroepen en kleinere colleges wel doorgaan.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.