Overheidsmiljoenen voor start-ups TU’s

| Redactie

De UT krijgt samen met TNO en de universiteiten van Delft, Eindhoven en Wageningen 16 miljoen euro van de overheid. Met dit geld van de ministeries van OCW en Economische Zaken moeten investeerders eerder geld steken in start-ups die ontstaan uit onderzoek.

In totaal geven de ministeries 24 miljoen euro uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Twee derde van dat geld gaat naar de vier technische universiteiten en onderzoeksorganisatie TNO. ‘Met deze middelen stimuleren we dat de samenleving de vruchten plukt van de kennis van wetenschappers. De onderzoeksorganisaties gaan de komende zes jaar samenwerken en op zoek naar startups’, aldus OCW-minister Ingrid van Engelshoven.

De helft van het geld dat de technische universiteiten en TNO krijgen, gaat naar hun eigen investeringsfonds, Innovation Industries. De andere helft is bestemd voor samenwerking met NBI Investors, voor gebruik van materialen en duurzame grondstoffen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.