Twee Veni’s voor UT-onderzoekers

| Rense Kuipers , HOP, Inge Schouten

UT-onderzoekers Monika Kuffer en Derya Demirtas ontvangen een Veni-beurs van onderzoeksfinancier NWO. Met de gehonoreerde 250 duizend euro, kunnen de vrouwelijke wetenschappers drie jaar aan de slag om hun eigen onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.

Two veni grants for UT researchers 

UT researchers Monika Kuffer and Derya Demirtas receive a Veni grant from the Dutch Research Council (NWO). With the €250,000 awarded, the female scientists can work for three years to further develop their own research ideas.

Demirtas, werkzaam als universitair docent bij de BMS-vakgroep IEBIS, gaat zich richten op de strategische plaatsing van AED’s. Met behulp van wiskundige optimalisatiemethoden en data-analytics, wil ze zorgen dat de defibrillatoren op betere plek terechtkomen. Dat moet de responstijd verkleinen en de overlevingskans vergroten in het geval van een hartstilstand.

Kuffer, universitair docent bij de faculteit ITC, gaat aan de slag met het in kaart brengen van achterstandswijken in ontwikkelingslanden. Doorgaans zijn er nauwelijks betrouwbare gegevens beschikbaar over de locatie van die wijken en hun inwoners. Met haar project, getiteld ‘Accounting for the unaccounted’, wil Kuffer data produceren over het aantal mensen in achterstandwijken, met behulp van satellietbeelden, machine learning en lokale data. Dat kan helpen ter ondersteuning van herontwikkeling, rampenbestrijding en beter gezondheidsbeleid.

In totaal kende NWO dit jaar 166 Veni-beurzen toe, terwijl 1151 onderzoekers een aanvraag indienden. Daarmee komt het honoreringspercentage uit op 14 procent.

Welkomstgarantie

Wetenschappers die een Veni-beurs willen aanvragen, moeten sinds deze ronde een verklaring van een onderzoeksinstelling hebben waaruit blijkt dat ze gebruik mogen maken van de faciliteiten als ze de subsidie binnenhalen. Deze zogeheten welkomstgarantie (niet te verwarren met de inbeddingsgarantie) moet onder meer de hoge aanvraagdruk beteugelen, maar lijkt daarop nog nauwelijks effect te hebben gehad. Het aantal aanvragen nam zelfs licht toe.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.