U-Today zoekt nieuwe leden redactieraad

| Redactie

De redactieraad van U-Today is op zoek naar twee nieuwe personeelsleden, ter versterking van de raad. De voorkeur gaat uit naar medewerkers, die de wetenschappelijke staf vertegenwoordigen.

De redactieraad komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor overleg over het gekozen redactiebeleid. Belangrijke functie is om de hoofdredacteur van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Ook kan zij een bemiddelende rol spelen inzake conflicten.

De raad vormt een afspiegeling van de UT-gemeenschap, en bestaat uit een wetenschappelijk personeelslid, een ondersteunend personeelslid en een studentlid.

In het redactiestatuut van U-Today staat meer informatie over het functioneren van de redactieraad. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maaike Platvoet (hoofdredacteur U-Today) via m.c.platvoet@utwente.nl of met Eric Lutters (voorzitter redactieraad) via e.lutters@utwente.nl.