U-Today zoekt studentlid voor redactieraad

| Redactie

De redactieraad van U-Today is op zoek naar een nieuw studentlid, ter versterking van de raad. De voorkeur gaat uit naar student, die volop in het studentenleven staat en een brede kijk op de UT heeft.

De redactieraad komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor overleg over het gekozen redactiebeleid. Belangrijke functie is om de hoofdredacteur van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Ook kan zij een bemiddelende rol spelen inzake conflicten.

De raad vormt een afspiegeling van de UT-gemeenschap, en bestaat uit een wetenschappelijk personeelslid, een ondersteunend personeelslid en een studentlid.

In het redactiestatuut van U-Today staat meer informatie over het functioneren van de redactieraad. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Maaike Platvoet (hoofdredacteur U-Today) via [email protected] of met Eric Lutters (voorzitter redactieraad) via [email protected].

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.