UT wil International School voor Twente behouden

| Rik Visschedijk

De International School Twente (IST), dat Engelstalig basis- en voortgezet onderwijs biedt, verkeert in zwaar weer. De afdeling voortgezet onderwijs is onzeker, omdat het niet genoeg leerlingen heeft om aan de norm te voldoen. De UT wil IST graag voor de regio behouden en onderzoekt mogelijkheden voor verdere samenwerking.

‘Een internationale school in Enschede is belangrijk voor Twente en zeker ook voor de UT’, zegt directeur Marketing en Communicatie, Atilla Kerpisci. ‘We willen talent aantrekken en behouden en een internationale school is daarbij cruciaal. Zeker voor de internationale staf, promovendi en postdocs is zo’n compleet Engelstalige school aantrekkelijk, omdat ze een tijdelijk contract hebben. Ik begrijp van het schoolbestuur dat zo’n twintig procent van de leerlingen kinderen van UT-medewerkers zijn. Voor al die medewerkers zien we graag dat de school open blijft.’

Kerpisci trad medio vorig jaar toe tot een nieuw gevormde Raad van Advies van de internationale school, waar ook partijen als de gemeente Enschede, Saxion, Apollo Vredestein en Thales zitting hebben. Gezamenlijk onderschrijven ze de nieuwe business case van IST, die het ministerie moet overtuigen om de school tijd te geven om nog te groeien. ‘We verwachten dat de komende jaren meer internationals naar de UT en de regio komen en je kunt ervan uitgaan dat een deel kiest voor de IST, waarmee de norm gehaald zou moeten worden’, aldus Kerpisci.

Meer samenwerking

De UT doet meer dan alleen haar steun uitspreken voor de IST, zegt Kerpisci. ‘De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheid voor verdere en nauwere samenwerking. Dat kan op verschillende terreinen, bijvoorbeeld door een vestiging op de campus te realiseren, organisatorische ondersteuning, uitwisseling van leraren en stages, denk daarbij aan een samenwerking met de lerarenopleiding ELAN.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.