Zeven miljoen in zeven jaar voor fotonica

| Reinout de Jong

De UT gaat een samenwerking aan met het Nederlandse innovatiecluster voor fotonica: Photon Delta. Dat blijkt uit een agendastuk van het CvB dat woensdag in de Uraad wordt behandeld. Volgens het plan investeert de UT in een tijdsbestek van zeven jaar zeven miljoen euro in fotonica.

Photo by: RIKKERT HARINK

Vier van de zeven miljoen komt uit PhD-onderzoek, postdocs of PdEng-projecten via het Connecting Industries programma. Ook zegt de UT drie miljoen aan infrastructuur toe, al is het nog niet bekend hoe dit precies besteed wordt.

Het Nationaal Plan Integrated Photonics heeft de ambitie om als innovatiecluster in 2030 met tenminste 25 bedrijven een omzet van een miljard te realiseren en vierduizend banen te creëren. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden hebben zich achter deze ambitie geschaard. De UT is er één van. Binnen de instelling is het onderzoek op het gebied van geïntegreerde fotonica georganiseerd in het MESA+ Instutuut. Binnen het UT programma fotonica zal de onderzoekspositie van deze sleuteltechnologie de komende jaren verder uitgebouwd worden, zowel op fundamenteel als toegepast onderzoek en het daarbij passende aanbod van onderwijs. Momenteel werken er zo’n honderd onderzoekers aan fotonica, waarmee het een van de grootste concentraties van wetenschappers in dit vakgebied in Nederland representeert.

Het CvB legt het voorgenomen besluit woensdag ter advies voor aan de Uraad.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.