Ook Erasmus Universiteit investeert in verlaging werkdruk

| HOP, Inge Schouten

Steeds meer universiteiten trekken de portemonnee om de werkdruk aan te pakken. Ook de Erasmus Universiteit wacht niet op de zogeheten basisbeursmiljoenen die zijn bestemd voor beter onderwijs.

De werkdruk op universiteiten neemt steeds verder toe, bleek onlangs uit onderzoek van vakbonden FNV en VAWO. De universiteiten kondigden vorig jaar maatregelen aan; ze wilden daarmee niet wachten op de opbrengsten uit het leenstelsel. Eerder spraken ze in de cao af dat er meer langlopende contracten voor docenten moesten komen. Ook zou elke universiteit een plan van aanpak opstellen om de werkdruk te verlagen.

De Rijksuniversiteit Groningen stak al snel de handen uit de mouwen en investeerde structureel 5 miljoen euro. Met dat geld wordt extra personeel aangenomen. Zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel moet daarvan profiteren. Ook de universiteiten van Utrecht, Leiden en Wageningen investeren miljoenen om meer docenten aan te kunnen nemen.

Bedreiging 

Nu neemt dus ook de Erasmus Universiteit maatregelen. “We zien dat groeiende studentenaantallen en achterstallige bekostiging kunnen leiden tot hoge werkdruk. Dat bedreigt de kwaliteit van het onderwijs”, zegt woordvoerder Jacco Neleman. De universiteit heeft daarom gekeken of er in de begroting ruimte was om de werkdruk aan te pakken. En die was er: het aantal studenten viel de afgelopen jaar hoger uit dan verwacht. De universiteit kan dus rekenen op extra geld vanuit de overheid.

Het universiteitsbestuur gaat negatief begroten om het aantal tijdelijke contracten terugdringen en meer medewerkers in dienst nemen. Ook krijgen wetenschappers hulp bij het aanvragen van beurzen, om meer tijd over te houden voor onderwijs en onderzoek. Verder komen er meer studieplekken en wordt er geïnvesteerd in betere computersystemen. 

Voorbeeld

FNV-bestuurder Jan Boersma juicht het besluit van de Erasmus Universiteit toe. “Het is van belang om niet te wachten op geld uit de studievoorschotmiddelen, maar gewoon zelf het initiatief te nemen.” Er wordt volgens hem vaak te defensief begroot, waardoor er ieder jaar veel geld overblijft.

De onderwijsinstellingen krijgen er de komende jaren miljoenen euro’s bij die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs. Universiteitenvereniging VSNU en vakbond FNV willen dat het geld eerder beschikbaar komt, zodra een student zijn basisbeurs inlevert. Dan kan het gelijk worden geïnvesteerd in extra personeel.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.