UT stabiel in Keuzegids Masters

| Jelle Posthuma

De UT behaalt – net als vorig jaar – een tweede plaats als het gaat om masteronderwijs in Nederland. Dat staat in de Keuzegids Masters 2019, die vandaag verschijnt. Twente hoeft alleen Wageningen voor zich te dulden.

De UT scoort met een gemiddelde score van 67 punten een halve punt lager dan vorig jaar en belandt opnieuw nipt achter Wageningen. Vier UT-studies krijgen dit jaar het predicaat ‘topopleiding’: Industrial Engineering & Management, Geo-information Science and Earth Observation en Applied Mathematics. Ook de onderzoeksmaster Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, die de UT geeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC, mag zich topopleiding noemen. 

Vorig jaar noteerde Twente nog acht topopleidingen. Uitschieter is de ITC-master Geo-information Science and Earth Observation, die met een score van 92 punten een gedeelde twee plek behaalt van alle masteropleidingen in Nederland.

Dit jaar noteert de UT twee onvoldoendes, tegenover één in 2018. De lerarenopleiding Mens- & Maatschappijwetenschappen belandt met 54 punten net aan de verkeerde kant van de streep. Daarnaast behaalt Health Sciences voor het vijfde jaar op rij een onvoldoende. Vorig jaar beloofde opleidingsdirecteur Heleen Miedema nog beterschap, maar Health Sciences boekt met 46 punten dezelfde score als in 2018. Studenten zijn vooral ontevreden over de toetsing en de docenten.

Vertrouwen

Health Sciences-opleidingsmanager Govert Verhoog is teleurgesteld over de uitslag in de Keuzegids, maar heeft vertrouwen in de weg die de opleiding is ingeslagen. ‘Dat vertrouwen haal ik uit de gesprekken die ik met studenten heb. Ik heb alle reden om te geloven dat we volgend jaar beter scoren. Bovendien is onze opleiding recent nog positief beoordeeld door de visitatiecommissie.’  

Er zijn volgens Verhoog een aantal verklaringen voor de lage score. ‘Vorig studiejaar zijn we gestart met een andere opzet van de opleiding, wat organisatorisch voor opstartproblemen heeft gezorgd. Ook krijgt Health Sciences veel zij-instoom van het hbo. Deze studenten moeten wennen aan universitair onderwijs en de manier van toetsen. Overigens valt mij op dat de Health Sciences-opleidingen over het algemeen laag scoren in de Keuzegids. Dat komt waarschijnlijk door het brede karakter van de opleiding.’

De scores in de Keuzegids komen grotendeels voort uit het oordeel van studenten (gecombineerd met de beoordeling van onderwijskeurmeester NVAO). In totaal zijn er 132 topopleidingen met een score van 75 punten of meer op een schaal van 20 tot 100.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.