Geen vervolg InspireU, wel nieuwe variant

| Jelle Posthuma

Er komt geen tweede editie van InspireU, de zomerschool voor middelbare scholieren. Het CvB geeft er de voorkeur aan zich te richten op de masterinstroom. Wel komt er een nieuwe variant van de zomerschool, gericht op onderwijs en alleen bestemd voor Chinese scholieren.

Photo by: Sam Langerak

Inspire-U continues in other form

There will be no second edition of InspireU, the summer school for high school students. The Executive Board prefers to focus on master students. However, there will be a new variant of the summer school, fully aimed at education and only for Chinese students.

Volgens Pieter Boerman, directeur Pre-U, ligt de focus van het CvB op masterstudenten en speelt dat een rol in het stopzetten van InspireU. ‘Een zomerschool voor middelbare scholieren is minder interessant voor de UT. Als het CvB geen budget meer wil vrijmaken voor InspireU, dan kunnen wij helaas niet eenzelfde soort zomerschool organiseren als vorig jaar, met een inhoudelijk programma én festivalsfeer.’

Bertyl Lankhaar, woordvoerder CvB, beaamt dat de focus van de UT op de masterinstroom ligt. ‘Hoewel InspireU een mooi evenement is, geeft het CvB voorrang aan de zomerschool CuriousU, dat zich richt op studenten in plaats van scholieren.’

Chinese scholieren

Toch krijgt InspireU dit jaar een vervolg, zij het in een andere variant. Boerman: ‘De hoogste ambassadeur van Dalian, een miljoenenstad in China en partnerstad van Enschede, was laatst in Twente. Hij was erg onder de indruk van het Nederlandse onderwijssysteem en de campus. Via hem komen er deze zomer minimaal vijftig middelbare scholieren uit Dalian naar de campus om hier kennis te maken met het Nederlandse onderwijs en de Europese cultuur.’

De zomerschool voor de Chinese scholieren wordt georganiseerd in samenwerking met de AKI en International School Twente. ‘Deze variant kost de UT geen geld. Het zal een stuk droger zijn, en volledig gericht op onderwijs. De scholieren slapen in het nieuwe U Parkhotel, in plaats van de tenten van vorig jaar. In mei krijgen we een definitieve go/no-go, maar ik ga ervan uit dat het doorgaat.’

Uithangbord

Boerman wil het CvB overtuigen om in 2020 wel weer geld vrij te maken voor InspireU. ‘Het is een te gek fenomeen. De zomerschool is bovendien een mooi uithangbord voor de UT. De relatie tussen het evenement en de instroom van studenten blijft moeilijk. Maar toch: vorig jaar deden er 70 scholieren vanuit de hele wereld mee. Van deze groep hebben zich er twaalf aangemeld voor een studie aan de UT. En dat zijn alleen de vooraanmeldingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.