‘We gaan voor een combinatie van inhoud en lol’

| Rense Kuipers

De eerste vijftig deelnemers hebben zich al gemeld, maar Pre-U hoopt op het dubbele aantal bij hun eerste summerschool, InspireU. Directeur Pieter Boerman en projectleider Joey Pals blikken vooruit.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Nog een kleine twee maanden te gaan tot de start, hoe staat het ervoor?

Boerman: ‘We liggen op koers om de 75 deelnemers te halen. Honderd is vanaf het begin het streefcijfer geweest, maar met driekwart daarvan zijn we al ontzettend blij.’

Pals: ‘Opvallend is de animo voor de roboticacursus. Bijna de helft heeft zich daarvoor ingeschreven. En zo’n 75 procent van de aanmeldingen komt uit het buitenland. We hebben al inschrijvingen vanuit Roemenië, China, Turkije, de Verenigde Staten en Spanje bijvoorbeeld. Vanuit allerlei hoeken komen de aanmeldingen.’

Is de blik niet érg breed naar buiten, gezien de vooral regionale functie van Pre-U?

Boerman: ‘Het college van bestuur vroeg of we nog meer konden bijdragen aan de zichtbaarheid van de UT. Uiteraard hebben we een regionaal programma, maar met een paar initiatieven richten we de blik buiten dat netwerk. Zoals eerder dit jaar een wetenschapsfestival voorafgaand aan de Hannover Messe, voor scholieren uit heel Nederland. Dit summercamp past ook binnen dat plaatje.’

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Pals: ‘We bieden in totaal vier cursussen aan: Beat of the body, Build your business, Battle of the robots en Biggest nano challenges. De basis komt vanuit de masterclasses die we aanbieden. Ook krijgen deelnemers een casus vanuit Roessingh Research and Development: ontwikkel de rollator of rolstoel van de toekomst. Dat staat op de laatste dag centraal, om in teams tot een multidisciplinaire oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk te komen. Naast het inhoudelijke programma is er natuurlijk het belangrijke festivalaspect.’

Helpt het dat jullie de kunst kunnen afkijken van ‘grote broer’ CuriousU?

Pals: ‘Het helpt zeker dat we kunnen leren van hun ervaringen. En we kijken ook wat we samen kunnen doen. Zo trekken we in de marketing samen op en ook op facilitair vlak biedt het voordelen: We kunnen bijvoorbeeld één offerte opvragen voor zaken als opbouw en catering. Maar er zijn ook dingen die we gescheiden houden. Onze locatie is niet op het Ganzenveld, maar bij de beachvolleyvelden. Mede omdat onze deelnemers jonger zijn dan 18 jaar en we geen alcohol schenken.’

Tot slot, jullie verwachtingen voor de eerste editie?

Boerman: ‘We gaan voor een combinatie van inhoud en lol. Dus op meerdere vlakken inspiratie en een wauw-gevoel meegeven. We beginnen er zelf vol enthousiasme aan, mede dankzij UT-vakgroepen zoals NIKOS die zich sterk bemoeien met de inhoud.’

Pals: ‘Nu is het vooral de puntjes op de i zetten. Wekelijks contact onderhouden met de deelnemers, zorgen dat we ze praktische zaken als reisplanning duidelijk uitleggen. En zelf nog de nodige vergunningen en een calamiteitenplan prepareren.’

Boerman: ‘InspireU is nu geen gebakken lucht meer. Van wilde plannen naar iets dat we willen en moeten waarmaken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.