Onderzoekscampus op losse schroeven door vertrek Kees Koolen

| Rik Visschedijk

UT-alumnus Kees Koolen, tot vandaag bestuursvoorzitter bij Lithum Werks, is weg bij de batterijenfabrikant. Het is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor de grootschalige ontwikkeling van Technology Base Twente naar een onderzoekscampus, in samenwerking met de UT. Collegevoorzitter Victor van der Chijs spreekt over ‘mogelijke vertraging’.

Kees Koolen, initiatiefnemer van de onderzoekscampus op het voormalige vliegveld

Op de website van Super-B, producent van lithium startaccu’s voor auto’s en dochter van ‘Koolen Smart Industries’, zegt het bedrijf ‘nader te bekijken’ welke effecten de splitsing heeft op de voorgenomen onderzoekscampus. De bedoeling daarvan was dat binnen enkele jaren meer dan tweeduizend mensen zouden werken aan duurzame accucellen. De UT werd gezien als belangrijke partner bij de fundamentele uitdagingen bij het onderzoek.

UT: geen geld geïnvesteerd

Victor van der Chijs, collegevoorzitter van de UT, bevestigt dat de vestiging van de onderzoekscampus ‘mogelijk vertraging oploopt’. ‘Maar dit verandert niets aan de strategie van de UT en onze inzet voor de maatschappelijke uitdaging van een energietransitie. Het is op dit moment nog te vroeg om de gevolgen van de splitsing goed in te schatten. Het kan maar zo zijn dat dit op de langere termijn juist positief is. Koolen Industries is een Twents bedrijf en heeft een sterke band met de regio.’ Volgens Van der Chijs heeft de UT geen geld geïnvesteerd in de plannen.

Voor de ontwikkeling van de campus wilde Koolen – die nu zelf door gaat onder de naam Koolen Industries - snel een half miljard euro investeringskapitaal binnenhalen. Investeringsmaatschappij OostNL zegde 7,5 miljoen euro toe om de plannen te kunnen verwezenlijken. In een verklaring stelt de investeerder dat het ambitieniveau van de campus op Technology Base opnieuw bepaald moet worden. Het standpunt is dat het geld volledig terugbetaald moet worden, nu Lithum Werks geen directe binding meer heeft met de regio.

De UT blijft volgens Van der Chijs met de regio Overijssel en Gelderland een belangrijke bijdrage leveren aan de opslag en distributie van energie, het onderwerp waar de handen ineen werden geslagen. ‘De lancering van Lithium Werks heeft onze kracht op dit gebied internationaal over het voetlicht gebracht’, zegt hij.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.