Groningen dreigt met sluiting sociëteit Vindicat

Groningen blijkt studentenvereniging Vindicat in juli te hebben gewaarschuwd: nog één misstand en de sociëteit kan haar vergunning verliezen. Het corps weigerde medewerking aan een politieonderzoek naar een geweldsincident.

De Groningse nieuwssite Sikkom heeft via de Wet openbaarheid bestuur mail- en briefwisselingen tussen de gemeente en Vindicat opgevraagd. Daaruit blijkt onder meer dat er op 10 mei vorig jaar een geweldsincident heeft plaatsgevonden tijdens ‘Buitenspelen’, een jaarlijks feest van Vindicat.

Burgemeester Peter den Oudsten vindt het zeer kwalijk dat het bestuur niet bereid was om de naam van een verdacht verenigingslid door te geven aan de politie. ‘Mede daarom is het onmogelijk nader onderzoek te doen naar een ernstig geweldincident binnen uw vereniging’, schrijft hij.

Mishandeling

Daarnaast verwijst hij naar de mishandeling van een student in de sociëteit van Vindicat, in december 2017. Het bestuur had dit niet gemeld bij de universiteit en ook de burgemeester wist van niets.

Zijn geduld is op: ‘Indien er zich de komende 12 maanden in of rond uw horecabedrijf, of tijdens door uw vereniging georganiseerde buitenevenementen, weer incidenten voordoen, zal ik overwegen over te gaan tot tijdelijke sluiting van uw bedrijf, tijdelijke sluitingstijden op te leggen en/of uw exploitatievergunning in te trekken.’

Volgens Sikkom betuigde Vindicat spijt, maar schrijft het bestuur de gemeente ook dat het de privacy van de leden wilde respecteren en dat het incident in mei buiten de muren van de sociëteit plaatsvond. ‘Wij begrijpen de koppeling tussen de exploitatievergunning en het niet verstrekken van gegevens niet.’

Geen wapens

Verder vond het bestuur het incident in de sociëteit in december niet ernstig: ‘Er waren gelukkig geen wapens bij betrokken. Daarmee is er geen sprake van een steek- of schietincident.’ Maar ook dat kon de burgemeester niet vermurwen. De bestuurlijke waarschuwing geldt voor een jaar.

De gemeente laat Sikkom weten dat het uitdelen van zo’n waarschuwing aan een studentenvereniging hoogst ongebruikelijk is. ‘Bij kroegen gebeurt dit regelmatig, maar bij studentenverenigingen zelden tot nooit.’

Wangedrag

Vindicat kwam de afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws door wangedrag van haar leden. De bestuursbeurzen van de vereniging werden ingetrokken toen de niet-gemelde mishandeling in december aan het licht kwam.

Het corps beloofde beterschap, maar de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zagen daar te weinig van terug. In oktober namen ze een negatief advies over van de Groningse Accreditatiecommissie Studentenorganisaties. Volgend studiejaar krijgt de vereniging een nieuwe kans.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.