Zeventigduizend euro voor innovatie in de zorg

| Reinout de Jong

Het Pioneers in Health Care Innovatiefonds reikte tien keer zeventigduizend euro uit aan tien onderzoeksprojecten waar de UT bij betrokken is. De uitreiking was gisteren bij Saxion Hogeschool in Enschede. De onderzoeken hebben als doel de innovatie in de zorg te bevorderen.

Photo by: Marja Poldermans

Seventy thousand euros to innovation in healthcare

The Pioneers in Health Care Innovation fund handed out ten vouchers, each worth seventy thousand euros, to research projects that the UT is involved in. The handout was held yesterday, at Saxion Hogeschool in Enschede. The research is meant to accomplish innovation in health care. 

De onderzoeksprojecten lopen sterk uiteen. Van een project dat zich richt op het ‘gamified’ thuismonitoren van kinderen met astma tot magnetisch aangedreven katheters voor een dotterbehandeling.

Dit jaar is er bij de toekenning van de vouchers voor het eerst onderscheid gemaakt tussen ‘technologisch pionieren in de zorg’ en ‘technologie toepassen in de zorg’. De eerste categorie betreft het ontwikkelen van nieuwe technologie, de tweede het vinden van nieuwe klinische toepassingen. 

In totaal dienden 32 onderzoeksgroepen een voorstel in bij het innovatiefonds dat sinds 2014 bestaat Het PIHC-fonds begon in 2014 als initiatief van de UT, het MST en ZGT om innovatie binnen de zorg te bevorderen. Inmiddels hebben zich ook andere partijen bij het fonds aangesloten, waaronder Saxion, Deventer Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis.

de winnende onderzoeksgroepen

  • Gamified thuismonitoren van kinderen met astma 
  • Aanpak tabaksverslaving met virtual reality
  • Effect van tumorbehandeling nauwkeuriger in beeld
  • Betere detectie, isolatie en analyse tumorcellen in lymfeklieren
  • Kijken naar alternatieve diagnostiek bij vasculitis
  • Draagbare coach voor kinderen met benauwdheid
  • Magnetisch aangedreven katheter voor dotterbehandeling
  • Naar een betere stent voor verwijdering buikslagader
  • Pneumatisch bediende robot voor behandeling longkanker
  • Bewegingsmotivator voor obesitas-patiënten

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.