UT doet mee aan vijf onderzoeken van NWO

| Rense Kuipers

Onderzoeksfinancier NWO trekt 28 miljoen euro uit voor zes grote onderzoeksprogramma’s. De UT is in vijf van die programma’s betrokken. Twee professoren van de vakgroep Physics of Fluids – Detlef Lohse en Chris de Korte – leiden ieder een project.

UT involved in five out of six NWO financed research programs

The UT is involved in five out of six research programs, financed by NWO. The total budget is 28 million euros. Two professors of the Physics of Fluids research group each lead a project.

Het geld komt vanuit het NWO-financieringsinstrument ‘Perspectief voor de topsectoren’. Ieder jaar krijgen vijf à zes onderzoeksprogramma’s die passen binnen die topsectoren financiering vanuit NWO en bedrijven. Het gaat om onderzoeksgebieden waarin volgens NWO het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra uitblinken. Met het budget van 28 miljoen euro kunnen volgens NWO 57 promovendi en 19 postdocs de komende jaren aan de slag.

Bellen in zout water begrijpen

Universiteitshoogleraar Detlef Lohse is programmamanager van het project AQUA, waarvoor ruim 3 miljoen euro beschikbaar komt. Doel is om beter begrip te krijgen van bellen in maritieme technologie. Het gedrag van bellen in zoet water is redelijk bekend, maar in zout zeewater gedragen bellen zich anders. Zo moet Lohse onder meer samen met AkzoNobel, Damen Shipyards en de Koninklijke Marine beter zien te voorspellen hoe de ‘samenstelling’ van water luchtbellen beïnvloedt.

Echotechniek voor bloedvaten

Deeltijdhoogleraar Chris de Korte, zowel werkzaam bij de vakgroep Physics of Fluids als het Radboudumc, is programmaleider van ULTRA-X-TREME. Hij richt zich op een nieuwe 3D-echotechniek, bedoeld voor een betere diagnose van vaatziekten. De nieuwe echotechnieken moeten namelijk nauwkeurig de vaatwanden en bloedstroming driedimensionaal in beeld brengen. Voor dit programma is bijna 4 miljoen euro beschikbaar. Naast de UT zijn onder andere Philips, het Erasmus MC, Radboudumc en de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie deelnemers in dit onderzoeksproject.

Optische technieken en tomaten plukken

De UT is ook betrokken in drie andere Perspectief-onderzoeksprogramma’s. Voor Synoptic Optics komt ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Daarin gaan onderzoekers methoden ontwikkelen om alle eigenschappen van optische technieken tegelijk te analyseren. Het programma ‘Electrons to Chemical Bonds’, met een onderzoeksbudget van 4,7 miljoen euro, richt zich op elektrochemie. Via dit programma gaan onderzoekers nieuwe schaalbare elektrochemische processen ontwikkelen, onder meer elektriciteit uit duurzame bronnen op te slaan in chemische verbindingen.

Het vijfde project (van de in totaal zes) waarin de UT betrokken is, heet FlexCRAFT. Dit project, met een budget van 3,5 miljoen euro, heeft als doel om robots in te zetten voor de productie van voedsel. De robots moeten onder meer tomaten kunnen plukken en kipproducten verpakken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.