Medewerkersonderzoek: focus op welzijn

| Rik Visschedijk

Het driejaarlijkse medewerkersonderzoek krijgt een nieuwe naam: welzijnsonderzoek. En anders dan drie jaar geleden houdt de UT het onderzoek nu helemaal in eigen hand. Woensdag geeft de Uraad advies over de opzet.

Photo by: eric brinkhorst

Employee survey: focus on welfare

The triennial employee survey gets a new name: welfare research. And unlike three years ago, the UT is now completely in control of the research. The Uraad gives advice on the design on Wednesday.

Na het laatste medewerkersonderzoek in 2015 kwam er kritiek vanuit de medewerkers en de medezeggenschap. Grootste struikelblok: de gebrekkige anonimiteit en de opzet van het onderzoek. Ook de afdeling human resources (HR) kon niet goed werken met de resultaten. ‘De uitkomsten waren niet uit te splitsen naar bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of thema’, zegt HR-beleidsmanager Annemieke Baars.

Juist dat uitsplitsen naar doelgroepen is volgens Joost Sluijs (directeur HR) belangrijk. ‘Zo’n onderzoek doe je omdat we op veel plekken binnen de UT het gesprek willen voeren over hoe het gaat. Dat brede onderzoek wil je vertalen naar bijvoorbeeld faculteiten, diensten, mannen of vrouwen. De uitkomsten van het onderzoek zijn dan het startpunt van het goede gesprek.’

Ondervragen

De UT kiest deze nieuwe ronde om de medewerkers te bevragen op het thema welzijn. ‘Dat heeft ook te maken met de werkdruk’, zegt Baars. ‘Dat onderwerp speelt landelijk, en is op de UT een belangrijk aandachtspunt. We willen weten hoe medewerkers hun welzijn en werkdruk ervaren, maar ook bijvoorbeeld hun bevlogenheid. En wat kunnen wij doen om meer welzijn te creëren? Vaak is de oplossing niet om taken weg te halen bij medewerkers, maar ze iets te geven zodat ze hun werk beter kunnen doen.’

Regie in eigen hand

In aanloop naar het voorstel dat woensdag voorligt in de Uraad, boog een brede ‘expertgroep’ zich over de opzet van het onderzoek. De conclusie: de UT moet de regie in eigen hand nemen. Er is gekozen voor een onderliggend wetenschappelijk model, zegt Baars. ‘En we houden rekening met de diversiteit aan culturen op de UT. Zo leggen we de vragenlijst eerst nog voor aan twee proefpanels: een met Nederlanders en een met internationals. Dat was op advies van de Uraad. Het commentaar dat daaruit voortkomt verwerken we, voordat we de vragen aan de medewerkers voorleggen.’

Sluijs verwacht dat de het onderzoek in januari plaatsvindt.