UT’er is tevreden maar heeft vragen over Vision2020

| Paul de Kuyper

UT-medewerkers zijn tevreden en staan achter de doelstellingen van de UT, maar ze vinden onduidelijk wat Vision2020 voor hen betekent. Voor het college reden om die UT-strategie onderdeel te maken van jaargesprekken.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De onbekendheid met strategiedocument Vision2020 is een van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek dat in september door de helft van alle 2800 UT-werknemers is ingevuld.

Op de stelling ‘ik sta achter de doelstellingen van de UT’ scoort de universiteit een 6,8. Opvallend is dat uit andere vragen veel onduidelijkheid blijkt over die doelstellingen, die zijn verwoord in Vision2020.

Vision2020 in jaargesprekken

Medewerkers voelden zich niet uitgenodigd een bijdrage te leveren aan Vision2020 (score 4,9), ze vinden de bijdrage van hun team aan de UT-doelstellingen niet helder (5,3) en ze zeggen dat binnen het team Vision2020 niet vertaald wordt naar het eigen werk (4,6).

Volgens collegelid Mirjam Bult laat het onderzoek zien dat medewerkers de kernwaarden internationalisering en ondernemerschap belangrijk vinden. ‘Ze staan dus wel achter de doelen van Vision2020. Er is draagvlak.’

Collegevoorzitter Victor van der Chijs wil de strategie komend jaar dichter bij individuele medewerkers brengen. ‘De bijdrage aan Vision2020 moet op medewerkersniveau worden gepreciseerd. In jaargesprekken moeten afspraken worden gemaakt over ieders bijdrage aan de doelstellingen van de UT. Tot nu toe is dat niet gebeurd.’

Tevreden en gecommitteerd

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de UT, blijkt uit het rapport. Ze geven de universiteit een 7,2 voor bevlogenheid, een 7,0 voor betrokkenheid en eveneens een 7,0 voor tevredenheid. Bij de vorige meting in 2012 kreeg de UT nog één cijfer: een 7,4.

De tevredenheid daalde dus licht, maar volgens Van der Chijs is dat niet iets waar hij zich zorgen over maakt. ‘Het beeld is redelijk constant. Medewerkers zijn tevreden en gecommitteerd.’

Werkdruk iets gedaald

De werkdruk is iets lager dan in 2012, maar wordt nog steeds als hoog ervaren. Een op de drie (34,6 procent) medewerkers vindt die te hoog of veel te hoog. Drie jaar geleden was dat nog 36 procent. Van der Chijs: ‘Die hoge werkdruk herkennen we en die verbaast ons ook niks. De volgende keer zal die lager moeten zijn, want dan is het laatste jaar TOM ingevoerd.’

Samenwerking nader onderzoeken

UT’ers zijn het meest tevreden over de samenwerking met hun collega’s. Ze beoordelen dat aspect met een 8,1.

Collegelid Bult constateert dat samenwerking echter ook als aandachtspunt naar voren komt uit de enquête. Ze vermoedt dat medewerkers positief zijn over samenwerking binnen teams, maar dat het tussen afdelingen beter kan. ‘Maar dat blijkt niet rechtstreeks uit dit rapport. Dat willen we nader onderzoeken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.