UT stopt met centrale Onderwijsdag

| Rik Visschedijk

De UT trekt de stekker uit de jaarlijkse Onderwijsdag. Dat besluit nam de universitaire commissie onderwijs vlak voor de zomer. De doelgroep, UT-docenten, werd niet voldoende bereikt, zo is de conclusie. Opleidingen kunnen nu zelf een evenement organiseren voor hun docenten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Dat het doek valt voor de Onderwijsdag, blijkt uit het onlangs openbaar gemaakte verslag van de universitaire commissie onderwijs (UC-OW). Er kwamen vooral onderwijsondersteuners, maar de doelgroep docenten werd volgens de UC-OW niet goed bereikt. Ook het moment in oktober is ongelukkig omdat er dan al veel op de campus georganiseerd wordt, zo staat te lezen in het verslag.

‘Heel jammer’

Medeorganisator Renilde Seters (CES), vindt het ‘heel jammer’ dat de UT tot dit besluit is gekomen. ‘We hadden veel plezier in het organiseren van het evenement en ik denk dat de dag zeker een doel diende. Niet voor niets hebben praktisch alle andere universiteiten ook een speciale dag waarop het onderwijs centraal staat.’ Rector Thom Palstra onderstreepte tijdens de afgelopen editie nog het belang van het evenement.

Jaarlijks evenement

De Onderwijsdag werd jaarlijks in oktober gehouden rondom een thema. Vorig jaar was dat ‘de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek’. Toen werd gekozen voor een festival-opzet, waarbij deelnemers konden kiezen uit mini-lezingen, workshops en debatten.

Het beëindigen had van Seters niet gehoeven. ‘Mijn collega heeft afgelopen jaar nog een voorstel geschreven. Het idee was om de dag naar maart te verplaatsen en in iedere faculteit een eigen programma aan te bieden. Maar nu is besloten om daar vanaf te zien.’

In de UC-OW is voorgesteld om opleidingen zelf een evenement rondom onderwijs organiseren. De opleidingsdirecteur kan daarvoor een commissie samenstellen, zo is het idee. Daarmee zou de betrokkenheid worden vergroot, aldus het verslag. Om docenten vrij te maken kan een onderwijsvrije middag worden gepland. Het idee is om voor dit collegejaar een vaste dag in maart of begin april te kiezen. Daarna bepalen opleidingen zelf de datum en planning.

Brinksma Innovation Grant

Tijdens de centrale Onderwijsdag werd de Brinksma Innovation Grant (BIG) uitgereikt voor een vernieuwend onderwijsconcept. Seters, die het secretariaat van de BIG voert, zegt dat de BIG blijft bestaan. ‘Dit jaar is de grant uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar. We zoeken alleen nog een moment om de vorige winnaar, Sander Löwik, zijn resultaten te laten presenteren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.