Minder individuele prijzen voor UT-onderzoekers

| Rik Visschedijk

Het aantal individuele prijzen en grants voor UT-onderzoekers vanuit Nederlandse en Europese geldschieters, blijft achter bij voorgaande jaren. Dit staak haaks op het beleid dat gericht is op het binnenhalen van meer prijzen.

Rector Thom Palstra zei in maart tegen U-Today dat er extra inzet komt op het binnenhalen van prijzen en dat daarvoor het Prizes and Awards Committee nieuw leven krijgt ingeblazen.

De oproep van de rector heeft nog niet het gewenste effect. Bij de prijzenregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Veni-Vidi-Vici’s, verloor de UT op alle categorieën terrein. Ook bleef de UT op twee van de drie Europese ERC prijzen steken. UT-hoogleraar Stefano Stramigioli haalde de enige hoogste Advanced Grant binnen, waar in 2017 zowel Han Gardeniers als Detlef Lohse die ontvingen.

De UT stelt in een managementrapportage dat ze jaarlijks één of twee Vici mag verwachten en vier of vijf Vidi’s. Die ene Vici haalde Jacco Snoeijer binnen, maar ook de Vidi bleef steken op de ene van Thomas Weinhart. Betreft de beoogde oogst voor jonge onderzoekers in de vorm van een Veni noemt de rapportage geen doelstelling. Maar hier is wel een teruggang: drie in 2018 ten opzichte van vijf in 2017.

‘Jaarlijks zes ERC Advanced grants’

Voor de hoogste Advanced grant legt de UT de lat hoog: de ambitie is om vanaf 2020 er jaarlijks zes binnen te slepen. Dit terwijl het alleen in 2017 lukt om er meer dan één binnen te halen. In 2011, 2014 en 2016 ging deze prijs helemaal aan de UT voorbij. 

Om de doelstellingen te halen gaat het college van bestuur in gesprek met de decanen, zo staat in de rapportage.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.