Hoogste ERC-Grant voor Lohse en Gardeniers

| Rik Visschedijk

UT-hoogleraren Han Gardeniers en Detlef Lohse ontvangen ieder een ERC Advanced Grant van de European Research Council (ERC). De Grants vallen onder de pijler Excellent Science van het Europese Horizon 2020-programma.

De ERC kent in de nieuwste ronde 540 miljoen toe aan 231 onderzoekers. Daarmee mogen zij de komende jaren onderzoek doen naar nieuwe doorbraken op hun vakgebied.

CREAM

Hoogleraar Han Gardeniers van de vakgroep Mesoscale Chemical Systems (TNW) krijgt een Advanced Grant ter waarde van 2,5 miljoen euro van de Europese Research Council voor zijn project CREAM: Chemical Reaction Engineering by Additive Manufacturing of Mesoscale MetaMaterials. ‘Het idee is om 3D-printen op nanoschaal te gebruiken voor materialen en structuren die gebruikt worden in de chemische katalyse’, zegt hij. ‘Eén van de doelstellingen is om zonlicht te gebruiken voor het genereren van waterstofgas, een brandstof die niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Het onderzoek zal grotendeels in het NanoLab van MESA+ plaatsvinden.’

Gardeniers deed twee jaar geleden al een soortgelijk projectvoorstel. ‘Toen kwam het voorstel in de tweede ronde’, vertelt hij. ‘Ik heb het dit keer wat aangescherpt en meer op de fabricagetechniek gericht. Met een jaar of tien zou het onderzoek voor de industrie interessant kunnen zijn.’ Met de beurs kan Gardeniers de komende vijf jaar een vijftal PhD’s op het project zetten. ‘Natuurlijk ben ik erg blij met de ERC Advanced Grant’, besluit hij. ‘Zoiets verwacht je nooit, je hoopt er hoogstens op.’

Vloeistof-vloeistof extractie

Universiteitshoogleraar Detlef Lohse van de vakgroep Physics of Fluids ontving in 2010 ook al een ERC Advanced Grant. Met deze beurs gaat hij onderzoek doen naar ‘vloeistof-vloeistof-extractie’. Een stof die is opgelost in de ene vloeistof, verhuist naar de andere als de vloeistoffen met elkaar in contact komen. Dit is een veelgebruikte techniek in bijvoorbeeld de verf- en voedingsindustrie, maar ook in chemische analyse op microschaal.

De dynamiek achter dit proces is nog niet heel duidelijk en dat maakt bestaande toepassingen vooral ‘trial-and-error’. Dit gebrek aan kennis remt ook nieuwe toepassingen. Lohse wil die kloof overbruggen met een nieuwe theorie en experimenten op het gebied van diffusive droplet dynamics. Dat gaat hij doen voor processen op een schaal van nanometers tot meters.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.