Aanleg NOEK van de baan

| Rense Kuipers

De Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark, de NOEK, komt er niet. Het gereserveerde bedrag van 4 miljoen voor de rondweg van de A1 via de campus naar Kennispark is geschrapt. Dat was nodig om de gemeentelijke begroting van de nieuwe coalitie sluitend te maken.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Bij het opstellen van de nieuwe begroting, kort voor de zomer, is de financiering voor de NOEK niet opgenomen. Dat bevestigt wethouder Jurgen van Houdt. ‘Er komt inderdaad geen NOEK. Het daarvoor bestemde geldbedrag is geschrapt ten behoeve van een sluitende begroting.’

Met dit besluit zijn de problemen rondom de verkeersdoorstroming niet opgelost. ‘We onderzoeken daarom welke alternatieve, aanvullende maatregelen er specifiek in Enschede Noord genomen moeten worden met het oog op de doorstroming van het verkeer. De invulling hiervan is onderdeel van de mobiliteitsvisie die gepland staat voor 2019.’

Het oorspronkelijke plan (de NOEK staat in het zwart aangegeven).

Trillingen

De Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark was bedoeld voor een betere aansluiting tussen de A1 en het Kennispark. Het plan, dat er al vanaf 2013 is, zou betekenen dat de rondweg tussen de Horst en het Abraham Ledeboerpark zou komen.

Dat baarde UT-wetenschappers zorgen. Zij waren bang dat trillingen van het verkeer gevoelige experimenten in Meander en het NanoLab zouden verstoren. Daarom keek onderzoeksbureau Peutz of die problemen voorkomen konden worden. Het advies was destijds om een brede, diepe vijver aan te leggen tussen de weg en de UT-gebouwen om de trillingen te dempen. Met dat advies ging de UT in 2016 akkoord.

Stille dood

UT-hoogleraar André de Boer leidde de werkgroep die onderzoek deed naar het effect van de trillingen op het werk in de laboratoria. ‘Dat is in goed overleg met de gemeente gegaan’, zegt hij. ‘En daarna is het een hele tijd stil geweest, dus het lijkt erop dat dit plan een stille dood is gestorven.’

De Boer denkt dat sommige mensen in de laboratoria daarmee blij zullen zijn. ‘Mogelijke onzekerheden zijn nu de wereld uit. Bijvoorbeeld wat er zou gebeuren als er zwaarder verkeer over het wegdek zou gaan, of de trillingen die zouden ontstaan als het wegdek minder glad zou worden. Ik denk dat er sprake van opluchting is, nu de weg er niet gaat komen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.