Werkgroep onderzoekt gevolgen trillingen rondweg langs Horst

| Paul de Kuyper

Een UT-werkgroep onderzoekt hoe dicht een nieuwe rondweg tussen Hengelosestraat en Weerseloseweg langs de campus kan lopen zonder dat trillingen van het verkeer het onderzoek in de laboratoria van Meander en Nanolab verstoren. De gemeente Enschede wil met de Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark (NOEK) een directe aansluiting maken tussen Kennispark en A1. Die weg wordt tussen het Horst-complex en het Ledeboerpark aangelegd.

Photo by: Jan Hesselink

De UT vreest dat de nieuwe rondweg zorgt voor meer en zwaarder verkeer rondom de campus. De trillingen die die (vracht)auto’s veroorzaken kunnen het onderzoek in verschillende laboratoria verstoren. Een werkgroep onder leiding van hoogleraar technische mechanica André de Boer moet adviseren hoe groot de afstand tussen campus en rondweg moet zijn om de trillingsintensiteit op een acceptabel niveau te houden.

Niet alleen komt er in de buurt van de campus een extra weg met bijbehorend verkeer, De Boer verwacht dat de NOEK ook leidt tot een toename van het verkeer op de Hengelosestraat. Vooral het onderzoek in Nanolab en bepaalde laboratoria in Meander kan hiervan hinder ondervinden. In deze gebouwen vinden zeer nauwkeurige metingen plaats. Sommige vloeren van Meander zijn speciaal geïsoleerd om zo min mogelijk trillingen door te geven. Het Nanolab is helemaal zo ontworpen dat trillingen niet (of nauwelijks) tot het gebouw doordringen

Ledeboerpark gespaard

Volgens De Boer zou de NOEK in de eerste plannen op zo’n 30 à 40 meter van de Horst worden aangelegd. ‘De gemeente ziet inmiddels wel in dat die weg verder weg moet. Wij moeten aangeven wat realistisch is en wanneer het trillingsniveau echt te hoog wordt.’

De afstand tussen Hengelosestraat en Nanolab en Meander is nu zo’n honderd meter. Met de huidige verkeersstroom is dat voldoende. ‘Inderdaad, met de huidige verkeersstroom’, benadrukt De Boer. Er rijden nu met name personenauto’s. Straks zullen er ook veel vrachtwagens gaan rijden tussen A1 en Kennispark, verwacht de hoogleraar.

Adviseren dat de nieuwe rondweg simpelweg zo ver mogelijk weg moet liggen van de campus, heeft volgens hoogleraar De Boer weinig zin. ‘De gemeente heeft aangegeven dat het Ledeboerpark wordt gespaard. Op zijn verst komt de NOEK dus langs de grens van het park. Wij zullen kijken of dat voldoende is. Als dat niet zo is, zal dat tot discussie leiden. Het is onze taak om ons advies goed te onderbouwen.’

Eind januari hoopt De Boer met zijn werkgroep de eerste gegevens over trillingsintensiteit op een rijtje te hebben. In de maanden daarna zal het advies over de NOEK worden opgesteld.

De gemeente wil graag goed met de omgeving (waaronder de UT) afstemmen over de NOEK, liet ze eerder blijken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.