UT akkoord met resultaten NOEK-onderzoek

| Rense Kuipers

De UT gaat akkoord met de resultaten van het onderzoek naar de NOEK. Daarin staat dat een greppel of vijver tussen de UT en de nieuwe rondweg moet voorkomen dat experimenten in Meander en het NanoLab verstoord worden door wegtrillingen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De gemeente wil de rondweg NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark) langs de campus aanleggen, voor een betere verbinding tussen de A1 en het Kennispark.

Dat idee baarde UT-wetenschappers zorgen. Trillingen van (vracht)verkeer kunnen immers de erg gevoelige metingen in laboratoria in de Meander en het NanoLab verstoren.

Vijver

Onderzoeksbureau Peutz onderzocht samen met de UT en de gemeente Enschede de mogelijke gevolgen en oplossingen daarvoor. Daaruit kwam al advies in maart 2015: de aanleg van een diepe, brede vijver en het positioneren van de NOEK op minimaal 150 meter afstand van de Meander.

Ook toonde het onderzoek aan dat een toename van trillingen door een hogere verkeersintensiteit marginaal zijn en niet leiden tot een overschrijding van de trillingsniveaus die nu worden gemeten bij het NanoLab.

Kwaliteit wegdek monitoren

De UT gaat nu akkoord met de onderzoeksresultaten, maar vraagt nog wel aandacht voor de kwaliteit van het wegdek. Slijtage en beschadigingen hieraan kunnen alsnog zorgen voor verstorende trillingen. De gemeente heeft toegezegd om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de NOEK verder gegarandeerd kan worden door middel van monitoring en onderhoud.

Of de NOEK er nog voor 2020 komt, valt nog te bezien. B&W en de gemeenteraad moeten nog besluiten of het project überhaupt doorgaat. Als ze eenmaal groen licht hebben gegeven, kan het nog drie of vier jaar duren voordat de schop in de grond gaat, vertelde Hans Koier (programmamanager mobiliteit van de gemeente Enschede) eerder aan UT Nieuws.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.