Pilot digitaal toetsen krijgt vervolg

| Rik Visschedijk

Ruim tachtig toetsen zijn in het afgelopen collegejaar met Chromebooks afgenomen. Dit experiment is goed bevallen, zegt onderwijskundige Marloes Luttikhuis van Technology Enhanched Learning & Teaching (TELT). ‘De basis staat. Komend collegejaar willen we het aantal toetsen verder uitbreiden.’

Lees ook: UT verkent digitaal toetsen met Chromebooks

Het was af en toe even peentjes zweten, zegt Luttikhuis. ‘Een toets afleggen is al stressvol voor een student, dan wil je niet dat er iets misgaat omdat we Chromebooks inzetten. In de toetsruimte Therm waren steeds medewerkers van ons aanwezig ter ondersteuning. Alle ruim tachtig toetsen werden goed en volledig afgenomen.’

‘Kwaliteit ten goede’

‘Vooral van docenten krijgen we positieve feedback’, vertelt Luttikhuis. ‘Zij hoeven geen handschriften te ontcijferen en bij meerkeuzevragen is het nakijken geautomatiseerd. Digitaal toetsen is ook een uitkomst voor parttime docenten. Zij hoeven niet stapels papier mee te nemen. En je kunt snel analyseren. Zo zie je in een oogopslag welke vragen te makkelijk of juist te hoog gegrepen zijn. Dat komt de kwaliteit van toetsen ten goede.’

Studenten zijn, zo blijkt uit een evaluatie, ook tevreden. ‘Maar we krijgen ook verbeterpunten. Sommigen storen zich aan geluid van het typen, anderen vinden de tafels te klein om te werken.’

Het TELT-team heeft een voorstel gedaan om de test uit te breiden. ‘We hebben een aanvraag liggen om nog eens 150 Chromebooks aan te schaffen om grotere groepen te bedienen. We leggen 36 Chromebooks  in een nieuw in te richten satellietlocatie in één van de campus gebouwen. Deze locatie is vooral bedoeld voor toets inzage door studenten. Met deze oplossing ben je meer flexibel.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.