EnschedeLab krijgt vervolg na warmdraaien

| Rense Kuipers

Studenten van de UT, Saxion, AKI-ArtEZ en ROC van Twente die samen problemen in de stad Enschede oplossen, dat is het doel van EnschedeLab. De pilot werd afgelopen week afgerond en een subsidie van 50 duizend euro zorgt ervoor dat het project sowieso een jaar doorgaat, vertelt UT-projectleider Maya van den Berg.

Photo by: Gerieke Pluimers

Hoe kijk je terug op de pilot?

Van den Berg: ‘Het was succesvol, zeker om warm te draaien. Van alle direct betrokkenen heb ik gehoord dat ze het een geweldige ervaring vonden om van elkaar te leren binnen dit onderwijsconcept. Aan de andere kant waren er nog wat kinderziektes op organisatorisch vlak. Het was in de praktijk lastig voor de studenten om samen te komen vanwege alle verschillende roosters. Dat moet natuurlijk makkelijker kunnen, mits iedere organisatie er klaar voor is.’

Wat is voor jou de grote meerwaarde van dit onderwijsconcept?

‘Het is vooral waardevol voor studenten om een oplossing te bedenken voor een maatschappelijk probleem in hun eigen woonplaats en dat tot een realistisch prototype te ontwikkelen.  De vier gemengde teams kwamen bijvoorbeeld met ideeën voor mobiele bomen, modulaire bushokjes en ontmoetingsplekken.’

'We willen burgerparticipatie nog veel explicieter maken binnen EnschedeLab'

Was er niet veel niveauverschil tussen bijvoorbeeld een UT-student en iemand van het ROC?

‘Uiteraard heeft iedereen zijn eigen wereldbeeld, maar het viel me in de praktijk mee. Alle deelnemers werden vanaf februari in dezelfde methodiek getraind, een variant op de design thinking-methode van het DesignLab. Zo konden ze zelf een probleem formuleren om van daaruit richting een oplossing te werken. Het multidisciplinaire samenwerken prikkelde juist. Studenten van de kunstacademie daagden iedereen uit om buiten gezette kaders te denken. Dat zijn we op de UT niet gewend.’

Alle groepen kwamen met een prototype, gaat de gemeente een vervolg geven aan de projecten?

‘Dat ligt vooral aan de gemeente zelf. De pilot was bedoeld om af te tasten. Commitment is er wel vanuit de gemeente. Het project is een concreet voortvloeisel van de City Deal Kennis Maken, die we vorig jaar zijn aangegaan in samenwerking met de gemeente. Maar of deze specifieke projecten van de grond komen, is natuurlijk nog zeer de vraag. Welwillendheid is er vanuit alle partijen, maar ik denk niet dat het realistisch is om meteen te verwachten dat de prototypes werkelijkheid worden.’

Zitten de bewoners van Enschede hier op te wachten?

‘De studenten presenteerden hun prototypes tijdens het Open Huis afgelopen zaterdag, aan de burgers waar je het uiteindelijk voor doet. Er was al heel wat belangstelling en we willen burgerparticipatie nog veel explicieter maken binnen EnschedeLab.’

Er komt dus een vervolg, wat willen jullie studenten bieden?

‘Het mooiste zou zijn om dit onderdeel te maken van het curriculum. De studenten die nu meededen, waren van ATLAS en hebben er de ruimte voor in hun programma. We kijken nu of we EnschedeLab onderdeel kunnen maken van bijvoorbeeld een module bij de opleidingen CreaTe of EPA, zodat studenten niet alleen kunnen meedenken over problemen in hun directe leefomgeving, maar er ook nog studiepunten voor kunnen krijgen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.