UT wil stad Enschede als living lab

| Rense Kuipers

De UT, Saxion en de gemeente Enschede slaan de handen ineen voor deelname aan de zogeheten ‘City Deal Kennis Maken’. Doel is om de stad Enschede te gebruiken als living lab voor studenten en onderzoekers om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Photo by: Rikkert Harink

Het City Deal-initiatief staat nog in de kinderschoenen, maar het idee is om van de stad een broedplaats te maken voor nieuwe ideeën, licht Roelyn van der Hoek van strategie en beleid toe. ‘Dat moet leiden tot oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken als zorg, armoede, digitalisering, werkgelegenheid en energietransitie.’

Concreter dan dit wordt het momenteel nog niet, zegt Van der Hoek. ‘Het doel is om voor 1 juli 2017 met een voorstel komen waar we in Enschede op inzetten. In aanloop daarnaartoe vindt in maart een grote brainstormsessie plaats, zodat we met expliciete thema’s komen.’

Kennisuitwisseling

Vandaag tekenden UT, Saxion en de Gemeente Enschede een intentieverklaring om op lange termijn samen te werken binnen de City Deal. Dit past volgens Van der Hoek in het plaatje van de bestaande samenwerking van de Enschedese partijen op het gebied van smart cities. ‘De overheid moedigt met City Deals aan om de onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen. Door ons aan te sluiten bij dit initiatief, kunnen we voortborduren op deze samenwerking.’

Het initiatief van City Deal Kennis Maken komt vanuit Netwerk Kennissteden, een samenwerking van negen universiteitssteden, de VSNU, Vereniging Hogescholen en huisvestingsorganisatie Kences. Naast Enschede doen ook Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Delft, Maastricht, Leiden, Tilburg en Wageningen mee.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.