| Redactie | Photo by: RIKKERT HARINK

Wetenschappers van de toekomst

Kijken door een virtual reality bril die een pizza-etende aap laat zien, een zelf gecodeerde route voor robotjes maken, zoeven op een segway en een ritje maken in een autosimulator. Het kon afgelopen zaterdag allemaal tijdens het Open Huis van de Universiteit Twente.

Het onderzoeks- en onderwijsplein was de start van de looproute door de gebouwen Carré, Horst, NanoLab en DesignLab. Onderweg waren veertig opstellingen te zien of activiteiten te doen. Kinderen vergaapten zich aan proefjes en leefden zich uit in een echte robot-speeltuin. De jonge bezoekers konden stempels verzamelen en gingen bij een volle stempelkaart als de wetenschapper van de toekomst naar huis.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.