Technische geneeskunde laat twintig studenten meer toe

| Rik Visschedijk

De numerus fixus van technische geneeskunde wordt vanaf collegejaar 2019/20 uitgebreid met twintig studenten. De enige UT-opleiding met een beperkte toelating gaat daarmee naar een instroom van 150. ‘Met een voorbehoud’, zegt opleidingsdirecteur Heleen Miedema. ‘Ik heb meer docenten nodig.’

Photo by: Rikkert Harink

Een hogere numerus fixus voor technische geneeskunde is al langer een wens van de UT. ‘Die afspraak hebben we gemaakt met het CvB’, zegt Miedema. ‘Maar het moet wel goed gebeuren. We zitten nu nog in de Noordhorst en ik heb hier gewoonweg niet genoeg ruimte voor meer studenten. Met de aanstaande verhuizing naar de Technohal komt die ruimte er wel.’

Maar Miedema heeft nog een ander probleem op te lossen: genoeg docenten om de opleidingskwaliteit te handhaven. ‘We zijn een bijzondere opleiding’, zegt ze. ‘Voor de hele bachelor zetten we 156 docenten in, die gezamenlijk zes fte vullen. Dat komt omdat we bij uitstek een multidisciplinaire opleiding zijn. Voor het fundamentele- en het engineeringonderwijs kunnen we prima uit UT-wetenschappers putten. Maar voor klinisch en translationeel (fundamenteel onderzoek vertalen naar de medische praktijk, red.) onderwijs nodigen we experts uit vanuit ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, academische ziekenhuizen en andere universiteiten. Dat is een hele klus. Daarom zeg ik: naar een numerus fixus van 150, mits we de docenten vinden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.