Brinkman: zorgen over lage opkomst

| Jelle Posthuma

De PvdUT verloor bij de universiteitsraadverkiezingen van afgelopen week één zetel aan nieuwkomer Dik Schipper. Op de vraag waarom zijn partij verliest, heeft Gert Brinkman van de PvdUT geen pasklaar antwoord. ‘Wat ik echt naar vind, is de bedroevend lage opkomst.’

De PvdUT houdt twee zetels over bij de medewerkers. ‘Nieuwkomer Dik Schipper (ET) deed tijdens het debat op het O&O-plein stevige uitspraken’, vertelt Gert Brinkman. ‘Misschien heeft hij daarom stemmen gekregen van mensen die normaal op iemand als mijn partijgenoot Dick Meijer zouden stemmen. Overigens zou je dat cijfermatig moeten uitzoeken. Over het how come kan ik nog niet veel zeggen.’

Legitimiteit

De opkomstcijfers, bij de studenten stemde 36,36 procent en bij de medewerkers 35,78 procent, baren Brinkman meer zorgen. ‘Er is in aanloop naar de verkiezingen toch de nodige aandacht gegeven om te stemmen. Deze lage opkomst zorgt voor een vraag over de legitimiteit. Het is een trend die we in de maatschappij ook zien: een verminderde aandacht voor het verenigen.’

Extra fte

De PvdUT wil bij de volgende verkiezingen 15 medewerkers op de lijst. Om dit te realiseren, moeten de voorwaarden voor lidmaatschap worden veranderend, stelt Brinkman. ‘Medewerkers krijgen één dag in de week vrij voor de Uraad. Nu zegt het CvB eigenlijk: onderwijs en onderzoek zijn belangrijker dan het Uraadswerk. Want je krijgt weliswaar vrij, maar het normale werk dat blijft liggen wordt niet gecompenseerd met extra fte. Maak binnen de organisatie geld vrij voor extra fte, zodat iemand anders het werk kan overnemen.’  

Met 15 medewerkers op de lijst hoopt de PvdUT op zes zetels in 2020. ‘Campus Coalitie gaat voor pappen en nathouden en alles in goed overleg met het CvB. Wij willen meer een vuist maken. Wat minder angst voor conflicten: dat zou goed zijn. Lukt het ons niet, dan zal de PvdUT in haar huidige vorm ophouden te bestaan. Voor onze manier van medezeggenschap is dan blijkbaar geen basis op de UT.’    

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.