Academici in de dop krijgen diploma van Pre-U

| Rense Kuipers

Veertig vwo-scholieren ontvangen op 1 februari hun diploma voor het Pre-U honoursprogramma. Pieter Boerman, directeur van Pre-U, is trots op deze eerste lichting ‘TOM-studenten avant la lettre’. ‘Hopelijk helpt deze ervaring bij hun studiekeuze.’

Een bijzonder moment?

‘Absoluut. En ik durf ook van een succes te spreken. Zo’n tweeënhalf jaar geleden startten we met dit honoursprogramma, in nauwe samenwerking met middelbare scholen De scholen staken capaciteit in de ontwikkeling en geld in de uitvoering van het programma. Dat toont dat ze er écht iets voor over hebben. Heel bijzonder.’

Hoe zit het programma in elkaar?

‘We hebben plek voor maximaal 42 scholieren van 5 vwo. Daar gaat een zorgvuldige selectie aan vooraf, het is immers wel een honoursprogramma. De scholieren zijn anderhalf jaar bezig geweest. Enerzijds met academische vorming, zoals wetenschapsfilosofie, onderzoeksmethoden en academisch schrijven. En ze volgden inhoudelijke programma’s: twee van de masterclasses die we als Pre-U aanbieden.’

Hoe zit het met de inzet van UT-collega’s?

‘Collega’s waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Ik denk dat bij de uitvoering de samenwerking nog sterker kan. Er zijn wel gastcolleges geweest, maar we zijn altijd op zoek naar meer UT-expertise en betrokkenheid.’

Wat levert het de scholieren op?

‘We ervaren dat de leerlingen, anders dan in school, worden geconfronteerd met academische vaardigheden. Ze leren hoe je kritisch nadenkt en redeneert en dat er meer dan één waarheid is. In feite zijn het TOM-studenten avant la lettre. Dit honoursprogramma is een realistische voorbode van wat ze op een universiteit te wachten staat.’

Is het ook een wervingsinstrument voor de UT?

‘Je kunt je voorstellen dat conversie een dingetje is voor het college van bestuur. Onze inschatting is dat ongeveer een kwart van deze leerlingen aan de UT gaat studeren. Daarmee zitten we op lijn met collega’s uit Leiden en Utrecht. Tegelijkertijd is conversie geen doel op zich. Uiteraard willen we graag dat ze hier komen studeren, maar er zijn ook leerlingen die 16 eindexamenvakken doen en aan MIT willen studeren. Het gaat ons vooral om het pakken van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door deze leerlingen een concrete academische ervaring te geven, gaan ze hopelijk beter hun studie kiezen.’

Wat staat de scholieren op 1 februari te wachten?

‘Uiteraard een feestelijke diploma-uitreiking, met zo’n driehonderd aanwezigen. En we reiken de Wil Gradussen Award uit aan de leerling die in anderhalf jaar tijd de meeste progressie heeft geboekt. Wil is een bijzonder man. Hij is een ervaren scheikundedocent die al jaren voor ons werkt, maar hij is ook ongeneeslijk ziek. Met zijn instemming hebben we deze prijs in het leven geroepen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.