Nieuwe secretaris wil verbindende rol spelen

| Maaike Platvoet

Susanne Wichman (54), nu nog projectleider bij Strategie & Beleid, is per 1 februari de nieuwe secretaris van de UT. Een stevige functie, met als belangrijkste taak een verbindende rol te spelen tussen college en organisatie. Toch is dat juist hetgeen waar ze het meest naar uitkijkt.

Photo by: RIKKERT HARINK

Gefeliciteerd met deze nieuwe job! Was het de functie die je al langer ambieerde?

‘Dank je wel. Afgelopen zomer begon ik over de functie na te denken, nadat er binnen de organisatie een discussie had gespeeld over de rol van de nieuwe secretaris. Toen duidelijk werd dat er iemand werd gezocht die verbindingen kan maken en processen kan regisseren, realiseerde ik me dat ik dat ook zou kunnen. Als projectmanager van onder andere de instellingstoets heb ik dezelfde wegen bewandeld: regie nemen, een pad uitstippelen, waar werken we naar toe? Echter, als projectmanager raak je pas bij een proces betrokken als er al allerlei keuzes zijn gemaakt. Het lijkt mij leuk en nuttig om meer van het begin bij processen betrokken te zijn.’

Wat trekt je het meest aan in deze nieuwe baan?

‘Toch die verbindende rol die je moet spelen. En dan draait het niet om één recept, maar om het kijken vanuit meerdere perspectieven en partijen. Hoe brengen we die bij elkaar? Ik verheug mij ook op het coachende aspect in deze baan. Dat heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek al aangegeven. Op een gegeven moment kun je gebruik maken van je senioriteit en samen met anderen sparren om ze op weg te helpen.’

Loopbaan

Susanne Wichman is sinds 2008 werkzaam voor de UT. Als directeur Servicecentrum Student & Onderwijs (nu CES) richtte zij zich onder andere op de herpositionering van de bureaus onderwijszaken (BOZ), de implementatie van de onderwijssystemen Osiris, Blackboard en Syllabus, de herpositionering van de onderwijskundige dienst (nu CELT) en de invoering van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) voor zittende docenten.

Sinds 2013 is Wichman projectmanager bij Strategie & Beleid. Vanuit deze functie was zij de trekker van de Instellingstoets onderwijskwaliteitszorg die de UT in 2013-2014 succesvol heeft doorlopen. Sinds de instellingstoets is zij programmaleider voor onderwijskwaliteitszorg op instellingsniveau. Daarnaast is Wichman voorzitter van het programmateam Lange Termijn Strategische Huisvesting (LTSH) en leidde zij de totstandkoming van het LTSH-plan.

De baan van secretaris staat erom bekend een hele zware te zijn…

‘Dat realiseer ik me ook wel. En als ik er straks aan begin, dan kom ik er natuurlijk pas echt achter. Aan de andere kant, heb ik mij de afgelopen jaren ook heel intensief ingespannen voor de UT. Onder andere als directeur van het huidige CES en op het gebied van de Lange Termijn Strategische Huisvesting. Wat dat betreft is het werken niet totaal heel anders, wel is er natuurlijk de verandering van perspectief.’

Wat staat straks als eerste op het programma?

‘Het dichter bij elkaar brengen van college en de rest van de organisatie heeft prioriteit. Ik zie het als mijn taak om te kijken waar de gezamenlijke belangen zijn én wat nodig is om bepaalde stappen te zetten. Van het CvB wordt van alles verwacht, zoals slagvaardigheid en daadkracht, maar dat kan alleen als je het samen doet. Ondertussen heeft iedereen binnen de organisatie ook zijn eigen ideeën en invalshoeken. Dat is ook goed. Wat we duidelijk niet willen is een centraal aangestuurde organisatie, maar we willen wel een daadkrachtige. Nu lijkt het soms of het college van bestuur en de rest van de organisatie tegenover elkaar staan, terwijl we allemaal vooruit willen. Ambities genoeg. Ik heb niet de illusie alles even snel op te kunnen lossen, maar er kunnen wel stappen gezet worden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.