Vooraanmeldingen: 35 procent meer, maar veel gissen

| Rense Kuipers , Rik Visschedijk

Hoe veel eerstejaars komen er in september bij? Met de open dagen voor de deur, verwacht de UT 35 procent meer instroom dan vorig jaar. Veel opleidingen schrijven groene cijfers, anderen staan ‘in het rood’. Wat zijn de verhalen achter de vooraanmeldingscijfers?

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Twee opleidingen van de faculteit CTW springen in het oog: civil engineering en mechanical engineering (voorheen civiele techniek en werktuigbouwkunde). Beide opleidingen gaan in september 2017 over op Engelstalig onderwijs en zien vooral een flinke stijging van het aantal internationale studenten tegemoet. De opleidingen groeien met respectievelijk 168 en 213 procent in de gewogen vooraanmeldingen.

Gissen

Civil engineering-opleidingsdirecteur Marjolein Dohmen-Janssen neemt de cijfers met een korreltje zout. ‘Ja, we staan nu flink in de plus, maar we weten niet of de buitenlandse studenten daadwerkelijk onze kant op komen. Doorgaans schrijven ze zich in bij zo’n vijf tot tien universiteiten. Meestal ook nog buiten Nederland en daarmee buiten registratiesysteem Studielink om. Wat dat betreft wordt het gissen. Van aankomende Nederlandse studenten weten we beter waar we aan toe zijn.’

Frustrerend

Voor André de Boer (opleidingsdirecteur mechanical engineering) is het ook koffiedikkijken. ‘Het frustrerende voor ons is dat alle buitenlandse studenten worden gezien als zogenaamde unieke aanmeldingen. Doorgaans zie je ook dat de hoge cijfers in juli in elkaar klappen.’

Desondanks is De Boer optimistisch. ‘We weten zeker dat er een aantal buitenlandse studenten zullen komen, maar het zou toch zeker helpen als we eerder een duidelijk beeld hebben hoe veel het er zijn. Omdat we in projectgroepen van acht personen werken, zou het mooi zijn als een van die acht een internationale student is. Dan moeten de Nederlandse studenten binnen de projectgroepen ook in het Engels communiceren.’

Matching

Een laatste opvallende stijger is de opleiding psychologie (faculteit BMS). Afgelopen studiejaar stegen de aanmeldingen naar 374 ten opzichte van een jaar ervoor. ‘Toch hebben we besloten om geen numerus fixus in te stellen’, zegt BMS-decaan Theo Toonen. ‘We hebben gekozen voor een uitgebreide matchingprocedure.’

Dat heeft te maken met de herprofilering van de opleiding. Toonen: ‘We gaan dichter tegen de techniek aanzitten. Ik verwacht dat we daarmee een specifiekere groep studenten aantrekken en dat het aantal aanmeldingen daarmee wat daalt. Dat is prima, want echt grote aantallen hebben we niet nodig. Met zo’n 200 tot 250 nieuwe eerstejaars zouden we het prima doen.’

Andere procedure

Bij University College ATLAS dalen de vooraanmeldingen juist ten opzichte van vorig jaar. Maar opleidingsdirecteur Ans Netjes is daar niet van geschrokken: ‘ATLAS heeft een totaal andere procedure; wij selecteren zelf onze studenten en die zie je nog niet terug in deze cijfers.’

De kleinschalige excellentieopleiding schreef afgelopen jaar een nieuwe business case omdat de instroom achterbleef bij de verwachtingen. ‘Het is natuurlijk nog erg vroeg om er iets over te zeggen, maar we zitten op koers om de beoogde vijftig studenten binnen te halen’, aldus Netjes.

Numerus fixus

Technische geneeskunde daalt ook in cijfers, maar in werkelijkheid is daar volgens opleidingsdirecteur Heleen Miedema geen sprake van. ‘We hebben een maximale instroom van 130 studenten en de deadline om je in te schijven was 15 januari. Inmiddels hebben we de – heel strenge – selectieprocedure doorlopen en we hebben ruim tweehonderd kandidaten; die 130 krijgen we met gemak vol. Delft is ook begonnen met een opleiding technische geneeskunde, maar ik hoop dat de mensen die niet bij ons worden toegelaten alsnog kiezen voor biomedische technologie of gezondheidswetenschappen aan de UT.’

Open dagen

Hoewel er rond inschrijvingen voor opleidingen nog veel onzeker is, stromen de aanmeldingen voor de open dagen in ieder geval binnen, zegt hoofd marketing Mariska Giesen. De UT verwacht zo’n 5 duizend bezoekers voor de bachelor open dagen op vrijdag en zaterdag. Dat is zo’n 10 procent meer dan vorig jaar. Voor de master open dag op donderdag hebben zich zo’n 1500 mensen aangemeld.

Giesen ziet ook een stijging van het aantal onderdelen dat de bezoekers kiezen. ‘Een bevestiging dat de studiekiezer meer behoefte heeft aan verschillende oriëntatiemogelijkheden. Daar spelen we ook op in. Bijvoorbeeld door twee keer per dag de UT-presentatie te houden en na het succes van vorige keer hebben we wederom een infofestival.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.