Rector Thom Palstra: ‘Stevig inzetten op fellowships’

| Rik Visschedijk

Een uitgelezen manier om talent naar de UT te halen is de Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. ‘Een veel te weinig ingezet instrument’, zegt rector Thom Palstra. Een masterclass moet hier verandering in brengen.‘We willen graag tien onderzoekers binnenhalen.’

Photo by: Photo by KukZaa

De EU stimuleert met de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) de onderzoekvaardigheden en carrièreperspectieven van onderzoekers. ‘Met deze beurs is het mogelijk om talentvolle onderzoekers wereldwijd naar de UT te halen’, zegt Erna Leurink (directeur bedrijfsvoering ITC). ‘In de periode 2014-2016 hebben we als UT slechts twee mensen binnengehaald via deze fellowship. Dat is de laagste score van alle Nederlandse universiteiten; in totaal werden er in Nederland in die tijdsspanne 250 onderzoekers aangetrokken. Daar willen we wat aan doen.’

De MSCA is een persoonlijke beurs voor onderzoekers. Europeanen kunnen hiermee 1 of 2 jaar werken bij een instelling naar keuze, mensen van buiten de EU 2 of 3 jaar. In de regel wordt het fellowship gebruikt als een tweede postdoc. De onderzoeker moet zelf het voorstel indienen.

Aanvullend

Een van die twee fellows aan de UT is Aleisha Clarke. ‘Ik kan het fellowship niet genoeg aanbevelen’, zegt ze. Clarke ontwikkelt sinds juli 2015 een evidence-based online app voor ouders van basisschoolleerlingen, met als doel de sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen te verbeteren. Dat doet ze bij de vakgroep psychologie, gezondheid en technologie (faculteit BMS).

‘Na mijn eerste postdoc in Ierland wilde ik graag mijn vaardigheden uitbreiden’, geeft ze aan. ‘Al snel kwam ik uit bij de UT, vanwege de nadruk op technologie. De expertise op e-health is aanvullend op mijn eerdere onderzoek. Bijzonder aan de beurs is dat je een bijdrage krijgt om jezelf te ontwikkelen. Zo ben ik onder andere een maand naar Harvard gegaan voor extra training in online technologie.’

Buiten het vakgebied

‘De fellowship is een interessante manier om toptalent naar de UT te halen’, aldus rector Thom Palstra. ‘In het twintigjarige bestaan zijn 100.000 beurzen toegekend. Het sluit aan bij het profiel van de UT: de Marie Curie staat bekend om de excellente kenmerken van de onderzoekers en het onderzoek. Bijzonder is dat de beurs de onderzoeker uitdaagt om deels buiten het vakgebied te kijken. De nadruk ligt op termen als open science, digital data skills en cross cultural working. Impact maken, ondernemerschap en engagement with society zijn belangrijk om kans te maken op de beurs. Dat past bij ons.’

Die excellente onderzoekers komen niet vanzelf naar de UT. ‘Er ligt een taak voor al ons wetenschappelijk personeel om talent te scouten’, aldus Palstra. ‘Breng je netwerk in kaart, kijk om je heen: wie heeft iets te bieden? Die talenten moeten we actief benaderen en helpen om een fellowship te scoren. Deze oproep doe ik aan de hele UT; zorg dat we talent aan ons binden.’

Aleisha Clarke bewandelde de andere weg. Zij nam zelf contact op met UT-hoogleraar Ernst Bohlmeijer. ‘Hij reageerde meteen enthousiast en gaf feedback op mijn ideeën voor de fellowship. Het voorstel schreef ik uiteindelijk zelf, maar daarvoor heb ik veel input gekregen. In het schrijven is zeker vier maanden gaan zitten; je moet heel duidelijk omschrijven hoe je aansluit bij het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en hoe jij jezelf gaat ontwikkelen.’

Masterclass

De masterclass, georganiseerd door ITC, is in eerste instantie een initiatief van ITC-adjunct hoogleraar Norman Kerle samen met Strategie en Beleid, vertelt Erna Leurink (ITC). ‘Op zijn initiatief hebben we besloten om niet langer af te wachten of talenten ons vinden. We gaan daarom bij wijze van pilot vijf tot tien onderzoekers uitnodigen voor een driedaagse masterclass op de UT. Ze krijgen expertinformatie van de EU-Office en de Twente Graduate School, maar ook van voormalige fellows en mensen die betrokken zijn geweest bij het toekennen van de beurs.’

‘In het tweede stellen we samen met de beoogde supervisor de eerste versie van het voorstel op’, vervolgt Leurink. ‘Dat moet heel scherp, want er is veel concurrentie. De succesratio is kleiner dan tien procent. Als je kans wilt maken, moet je aansluiten bij de programma’s in Horizon 2020 en bij voorkeur ook nog de verschillende onderzoeksthema’s slim verbinden. ’

Hele UT

Leurink benadrukt dat de masterclass voor de hele UT toegankelijk is. ‘We nodigen iedereen uit om talenten voor te dragen. We doen voor deze masterclass geen open call, maar nodigen onderzoekers individueel uit om naar Enschede te komen. De faculteit draagt de kosten voor reis en verblijf. Eind mei willen we duidelijk hebben wie we benaderen en 10 juni besluiten we of we voldoende mensen op de shortlist hebben. Begin juli houden we vervolgens de masterclass, zodat we op tijd zijn voor de aankomende fellowship-ronde.’

Voor Palstra zou de Marie Curie Fellowship net zo helder op het netvlies van onderzoekers moeten staan als de onderzoekbeurzen Veni, Vidi en Vici of de ERC Grants. ‘De deadlines daarvoor zijn standaard repertoire’, zegt hij. ‘En dat zou voor deze fellowship niet anders moeten zijn. High potentials maken de groep beter. Dat is goed voor de UT, maar ook de individuele onderzoekers.’ Clarke sluit zich daarbij aan. ‘Het is een fantastische kans om je als jonge onderzoeker te ontwikkelen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.