KIVI-chair voor leerstoel Tiedo Tinga

| Rik Visschedijk

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) verbindt haar naam aan de UT-leerstoel Dynamics Based Maintenance. Het doel is een directe en wederzijdse interactie realiseren tussen de leerstoel en de KIVI-ingenieurs in de praktijk.

Photo by: Skitterphoto

De leerstoel staat onder leiding van hoogleraar Tiedo Tinga. Onderzoekers ontwikkelen nieuwe en innovatieve methoden die helpen onderhoud slimmer en voorspelbaarder te maken. In vrijwel alle sectoren van de industrie hebben het falen van constructies, systemen, machines en apparaten grote gevolgen. Bijvoorbeeld uitval van functies, het stoppen van vervoermiddelen of stilvallen van de productie. Dit leidt vaak tot hoge kosten of grote consequenties voor comfort, veiligheid of milieu.

Om die reden wordt steeds meer ingezet op preventief onderhoud. Dat gebeurde in het verleden veelal op basis van ervaring, maar de laatste tien jaar is een enorme omslag gemaakt naar predictive maintenance. Het voordeel: storingen zijn beter te voorspellen en onderhoud kan plaatsvinden als het echt nodig is.

De KIVI-chair wil een verbinding leggen tussen onderhoud in de praktijk van de Nederlandse industrie en het wetenschappelijk onderzoek op genoemde onderwerpen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.