Wetenschap blij met maatregelen

| HOP, Irene Schoenmacker

Organisaties uit het wetenschappelijke veld reageren enthousiast op de plannen van Bussemaker om meer talent aan te trekken. ‘De minister laat eindelijk zien dat het haar menens is.’

Vandaag stuurde minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer waarin ze de universiteiten oproept meer oog te hebben voor diversiteit. Ze beloofde daarbij dit jaar nog 5 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen.

Ook wil ze dat universiteiten meer allochtone onderzoekers gaat selecteren en dat er beter moet worden gekeken naar de loopbaanmogelijkheden van onder meer promovendi. Zo zouden zij ook een deel van hun promotie bij het Rijk kunnen doen (een zogenoemd societal doctorate), of de overstap kunnen maken naar het hbo om onderzoek te doen en les te geven.

Stap voorwaarts

Daar is Rolf van Wegberg, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland, erg blij mee. ‘Het is een grote stap voorwaarts. Hiermee erkent de minister dat het ook de taak van universiteiten is om mee te denken over de carrièremogelijkheden van promovendi.’

Wel zou hij graag zien dat dergelijke actiepunten ook terugkomen in de cao. ‘Nu kunnen promovendi alleen een vrijstelling krijgen van 0,2 fte voor de medezeggenschap. Die clausule zou uitgebreid moeten worden, bijvoorbeeld door het woord loopbaanperspectieven eraan toe te voegen. Zo heeft de promovendus de mogelijkheid om naast zijn promotie ook ervaring op te doen buiten de wetenschap, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld of via een bestuursjaar.’

Fantastisch

Ook Marijtje Jongsma, voorzitter van VAWO, vakbond voor de wetenschap is te spreken over de voornemens van de minister. ‘Vijf miljoen euro is niet veel, maar toch is dit een fantastische structurele slag die we goed kunnen gebruiken. Honderd extra vrouwelijke hoogleraren doen wel wat op het totaal. Hiermee laat de minister eindelijk zien dat het haar menens is.’

De VAWO pleit al jaren voor het instellen van quota voor vrouwelijke hoogleraren. ‘Maar deze maatregelen kunnen ook veel doen om de beeldvorming te veranderen en om het vrouwelijke talent dat zeker aanwezig is, beter te benutten.’

Conservatief

Die beeldvorming staat vrouwen danig in de weg, beaamde Karl Dittrich, voorzitter van de universiteitenvereniging VSNU vanmorgen bij BNR nieuwsradio. ‘Het glazen plafond bestaat nog steeds. Er zit een zeker conservatisme bij benoemingscommissies.’

Het is ontzettend moeilijk voor vrouwen om hun gelijkwaardigheid en gelijkheid aan mannen aan te tonen, zegt hij. ‘Het zit niet in het talent, maar in de wijze waarop je naar het talent kijkt. De hele cultuur bij het benoemingsproces moet veranderen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.