Uraad: 'Geef meer informatie over ATLAS'

| Rik Visschedijk

Meer informatie over de kwalitatieve doelstellingen en over de financiën van ATLAS; dat vraagt de universiteitsraad aan het college van bestuur. De huidige evaluatie is voor de Uraad te dun om een goede overweging te maken over de kleinschalige excellentieopleiding.

Rector Ed Brinksma gaf woensdag in de Uraad aan dat het CvB niet een ‘formele’ evaluatie heeft gehouden, omdat ATLAS is gevraagd om een nieuwe business case te schrijven. ‘Toen we in 2011 begonnen met de opleiding, was de doelstelling om per collegejaar minimaal honderd studenten te laten instromen’, zegt hij. ‘Daar hebben we een inschattingsfout gemaakt; het marktonderzoek blijkt niet te stroken met de werkelijkheid. Er is meer tijd nodig om ATLAS goed in de markt te zetten, zowel nationaal als internationaal.’

Kosten en baten

Maarten de Lange (UReka) wil graag meer inzicht in de financiën, zodat de Uraad zich een beter beeld kan vormen van de kosten en de baten van de opleiding. ‘Dan kunnen we ATLAS goed vergelijken met andere opleidingen. En we willen graag de originele kwalitatieve doelen terugzien en die evalueren.’ Jörgen Svensson (PvdUT) vult aan: ‘In een inhoudelijke evaluatie zou je verwachten dat de meningen van verschillende stakeholders als studenten, docenten en bedrijven meegenomen worden.’ Ook Herbert Wormeester (CampusCoalitie) ziet weinig inhoudelijke reflectie in het document: ‘Eigenlijk gaat maar één A4-tje over de inbedding van ATLAS in de organisatie.’

Geen normale opleiding

Het college van bestuur begrijpt de opmerkingen uit de Uraad, maar het gaat hier niet om een normale opleding, zo geeft Ed Brinksma aan. ‘ATLAS is belangrijk in onze doelstelling om in 2020 tien procent van de studenten in een honours-programma te laten afstuderen. Dat vraagt een investering.’ Hij vindt het daarom geen goed plan om ATLAS te vergelijken met andere UT-opleidingen. ‘Dan zie ik meer in een benchmark met andere Nederlandse University Colleges. Ik ben ervan overtuigd dat we het dan heel goed doen.’

In het huidige document en de vernieuwde business case zit volgens Brinksma veel informatie. ‘We zullen dat beter structureren en aanvullen met de kwalitatieve doelstellingen en het moment van indalen in de UT-overhead’, belooft hij. In maart 2017 zal dat uiterlijk klaar zijn.