Volgend jaar veertien bacheloropleidingen Engels

| Rense Kuipers

Van de twintig UT-bacheloropleidingen zijn er vanaf september 2017 in totaal veertien Engelstalig. Na industrieel ontwerpen, worden ook de andere twee bacheloropleidingen van de faculteit CTW in het Engels aangeboden. Civiele techniek en werktuigbouwkunde zijn vanaf volgend collegejaar volledig Engelstalig.

Van de twintig UT-bacheloropleidingen zijn er vanaf september 2017 in totaal veertien Engelstalig. Twee CTW-opleidingen, werktuigbouwkunde en civiele techniek, gaan over op 100 procent Engelstaligheid.

Daarmee zijn alle bacheloropleidingen aanboden door de faculteit CTW per september 2017 volledig Engelstalig. De opleiding industrieel ontwerpen ging in het huidige collegejaar al officieel over.

TBK: 'Formeel nog niet'

Bij de faculteit BMS is alleen technische bedrijfskunde nog niet over op Engelstalig. Maar, zegt opleidingsdirecteur Erwin Hans, ‘omdat wij vanuit de TOM-filosofie veel modules delen zijn tien van de twaalf modules al Engelstalig. Formeel zijn we echter nog Nederlandstalig.’ Hans verwacht wel dat technische bedrijfskunde binnen twee tot drie jaar Engelstalig zal zijn.

TNW: ‘gedachtevormende situatie'

De faculteit TNW kent één volledig Engelstalige bacheloropleiding: advanced technology. Decaan Hans Hilgenkamp zegt dat er geen concrete plannen om in september 2017 meer Engelstalige opleidingen aan te bieden. ‘We zijn wel aan het kijken wat we daarna gaan doen. We bevinden ons op dit moment in een gedachtevormende situatie.’

De opleiding scheikundige technologie is volgens Hilgenkamp het dichtst bij een overgang op Engelstalig. ‘De besluitvorming loopt nog, maar we zijn concreter in de richting aan het denken om die opleiding vanaf september 2018 in het Engels aan te bieden. Dan zou het op z’n vroegst zijn.’

Uitzonderingspositie technische geneeskunde

Andere opleidingen zullen daarna moeten volgen. ‘Ze moeten uiteindelijk allemaal toegankelijk zijn voor niet-Nederlandstalige studenten’, duidt Hilgenkamp op de internationaliseringsvisie van de UT. Tegelijkertijd kan hij ook niet om de uitzonderingspositie van technische geneeskunde (TG) heen. TG’ers moeten namelijk BIG-geregistreerd zijn en hebben daarmee een beschermde titel voor werk in Nederland.

‘Als je wat zou willen doen op het gebied van technische geneeskunde, dan zou je een Engelstalige opleiding naast de Nederlandstalige laten lopen’, denkt Hilgenkamp hardop. Daar zegt hij nu niet mee bezig te zijn. ‘Wel zijn we op een andere manier bezig met internationalisering van technische geneeskunde. Internationaal is er veel belangstelling. We hebben immers een heel nieuw vakgebied gecreëerd. Ik denk dat we hier een goed model hebben staan, met mogelijkheden om dat te exporteren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.