Nieuw meldpunt voor problemen huurtoeslag

| HOP, Irene Schoenmacker

Over een paar maanden verliezen veel studenten hun eigen adres: ze gaan hun huisnummer met anderen delen. De Landelijke Studenten Vakbond voorziet problemen met de huurtoeslag en heeft een meldpunt geopend.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Vanaf 1 januari 2017 mogen ‘onzelfstandige’ kamers geen eigen adres meer hebben. Studenten die nu nog huisnummer 84-A of 84-F hebben, wonen straks gewoon op nummer 84. Alle bewoners van een studentenhuis hebben vanaf volgend jaar hetzelfde adres.

Gevolgen

Dat kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Eén van de eisen is bijvoorbeeld dat je inkomen niet te hoog mag zijn. Samen verdien je misschien wel te veel, met alle gevolgen van dien.

Al in 2013 waarschuwden studentenhuisvesters en de Landelijke Studenten Vakbond voor problemen met de maatregel die toen werd aangekondigd. Begin dit jaar bedachten ze een oplossing: maak een apart, landelijk register voor ‘onzelfstandige eenheden’. Maar minister Blok zag daar geen heil in: te duur, vond hij.

Meldpunt

Hoeveel studenten straks precies in de problemen zullen komen, weet LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout niet, maar hij houdt zijn hart vast. Vandaar dat er nu een meldpunt is opgetuigd waar studenten terecht kunnen met hun klachten over huurtoeslag. Om studenten goed te informeren heeft de vakbond ook een lijst opgesteld met veel voorkomende vragen.

De Belastingdienst wil overigens voorkomen dat ‘huishoudens’ onterecht worden samengevoegd en markeert de adressen. In het systeem moet duidelijk te zien zijn wie in welke woonruimte woont en of diegene inderdaad recht heeft op huurtoeslag.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.